คำถามที่แสดงป้ายกำกับ: แสดงคำถามทั้งหมด

Syncing problem?

After updating to v120 my Firefox started behaving strangely. With v119 I was able to fire up my Linux and Firefox and had immediate access to both Gmail and Calendar. N… (อ่านเพิ่มเติม)

After updating to v120 my Firefox started behaving strangely. With v119 I was able to fire up my Linux and Firefox and had immediate access to both Gmail and Calendar. Now I am requested to sign in every time, are offered a Shareable Calendar (for which I have no use) and get a notification in my cell phone reporting a new login. It would appear that the problem lies in syncing as WhatsApp Web is also requesting scanning its QR code every time too. This is most annoying. No settings were changed after the update. As a temporary solution I grabbed a v119 tar.gz from my wife's laptop and installed it in mine. Now all is behaving normally as before. Am I doing something wrong? Will appreciate any help you can provide.

Asked by topocalc 14 ชั่วโมงก่อน

Sign in Sync loop inssue

Reinstalled Firefox after a computer upgrade and now I'm stuck with a disconnected account and a sync loop. I login and it shows login confirmed but I look in the top rig… (อ่านเพิ่มเติม)

Reinstalled Firefox after a computer upgrade and now I'm stuck with a disconnected account and a sync loop. I login and it shows login confirmed but I look in the top right corner where you access your account and it shows that it's disconnected. On top of that, I backed up all of my tabs, favorites and passwords but I don't have the ability to import it from the back up. I'm only given the options to import from another browser. Any help in this matter is greatly appreciated.

Asked by SGTDRE 5 เดือนก่อน

Last reply by SGTDRE 5 เดือนก่อน

Unable to sign in with mozilla account from firefox

Greetings from Greece, i use Mozilla Fieefox many years now to sync everything from home, to mobile and work. Today at work, I received a new computer with fresh Windows… (อ่านเพิ่มเติม)

Greetings from Greece,

i use Mozilla Fieefox many years now to sync everything from home, to mobile and work. Today at work, I received a new computer with fresh Windows 11 installation, bind to an MS Domain and the latest version of Firefox installed.

With a great dissapointment i realised that i couldn't connect with my mozilla account while in the previous pc with with windows 10, worked and synced flawlesly. While pressing "Sign In" from the 3-line menu on the top right corner nothing happens, sometimes it opens a window that keeps loading and some times the login page is loaded. After inserting the email and pressing the button it takes quite some time, a red ribbon notification appears "Proccessing..." and when next screen appears and the password is entered... (it takes also quite some time) the red ribbon notification appears "Working..." and after a little while "The operation was aborted".

I've uninstalled and reinstalled firefox, cleared profiles and created new ones, took advantage of all refresh tools mozilla offers.... nothing. In fact in all 3 pc's we received today the reaction was identical. On the other hand if i try to login to mozilla throught Chrome or Edge the login process works like a charm.

Any thoughts, ideas would be very much appreciated.. could it be a Policy Problem for Windows 11 for example?!?

Thanks in advance for your time

Asked by Θάνος 2 วันก่อน

Bestanden onvindbaar

is het mogelijk dat het opslaan van documenten via firefox automatische voorzien worden van een firefox extension? Kan het zo zijn dat als je firefox verwijdert deze do… (อ่านเพิ่มเติม)

is het mogelijk dat het opslaan van documenten via firefox automatische voorzien worden van een firefox extension? Kan het zo zijn dat als je firefox verwijdert deze documenten dan niet meer toegangelijk zijn?

Als dat zo is hoe kan ik dit dan weer herstellen?

Asked by Robert 6 วันก่อน

I deleted my previous Firefox icon from my desktop without keeping my Favorites/Bookmarks.

Very sorry. I saw 2 icons on my desktop and deleted one without checking to see if my Bookmarks were in both of them. They weren't. Do you know of any way to retrieve … (อ่านเพิ่มเติม)

Very sorry. I saw 2 icons on my desktop and deleted one without checking to see if my Bookmarks were in both of them. They weren't. Do you know of any way to retrieve what I deleted, or should I just put them back as I need them? Also, I set up my original Mozilla account 5 years ago, and don't remember how to add a bookmark panel on the left of the screen.

Asked by Vang 6 วันก่อน