ปรับแต่ง Firefox ให้เป็นแบบส่วนบุคคล

เปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏ, ลักษณะการทำงานและการตั้งค่าของ Firefox

ในภาษาอังกฤษ

Illustration of hands

อาสาสมัคร

เพิ่มพูนและแบ่งปันความเชี่ยวชาญของคุณกับคนอื่น ๆ รวมถึงตอบคำถามและปรับปรุงฐานความรู้ของเรา

เรียนรู้เพิ่มเติม