Learn the Basics: get started

  • Tips and tricks
  • Use bookmarks
  • Tab basics
  • ปรับรุ่น Firefox ให้ทันสมัย Firefox สามารถปรับรุ่นได้ด้วยตัวเอง บทความนี้อธิบายการทำงานของการปรับรุ่น และวิธีการปรับรุ่นด้วยตัวเอง
  • วิธีตั้งค่าหน้าเริ่มต้น การตั้งค่าหน้าเริ่มต้นใน Firefox นั้นง่ายดาย ตัดสินใจเลือกเพียงหน้าเดียวไม่ได้งั้นหรือ? ไม่มีปัญหา เพราะว่า Firefox ให้คุณได้ตั้งกลุ่มของเว็บไซต์เป็นหน้าเริ่มต้นของคุณ บทความนี้จะมีตัวอย่าง และการสอนทีละขั้นตอนสำหรับการปรับแต่งหน้าเริ่มต้นของคุณให้เหมาะกับการทำงาน

ในภาษาอังกฤษ