สิ่งใหม่ ๆ ใน Thunderbird 38.0

บทความนี้จะกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่ผู้ใช้ Thunderbird รุ่น 38 เห็นได้ชัดเจน รายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสามารถพบได้ในบันทึกประจำรุ่นของ Thunderbird 38

การแชทสนับสนุน Yahoo Messenger แล้ว

การแชทของ Thunderbird สนับสนุน Yahoo Messenger แล้วในขณะนี้

การกรองข้อความที่ส่ง/เก็บถาวรแล้ว

คุณสามารถกรองข้อความที่ส่งและเก็บถาวรได้แล้วในขณะนี้

ค้นหาสมุดที่อยู่ได้หลายอัน

ตอนนี้คุณสามารถค้นหาสมุดที่อยู่หลายอันได้แล้ว!

คอลัมน์ในแถบโฟลเดอร์ที่ถูกขยาย

ในแถบโฟลเดอร์ (รายชื่อโฟลเดอร์ที่อยู่ด้านซ้าย) นั้น คุณสามารถแสดงรายการเลือกคอลัมน์สำหรับตัวเลือกมากขึ้น (ไม่ได้อ่าน, รวม และขนาด) โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมเสริมสำหรับคอลัมน์แสดงโฟลเดอร์พิเศษ ซึ่งขณะนี้เข้ากันไม่ได้อีกต่อไป เมื่อต้องการแสดงรายการเลือกคอลัมน์โดยใช้แถบเมนูแบบดั้งเดิม ให้เลือก มุมมอง|เค้าโครง|Folder Pane Columns หรือ คลิกที่ปุ่มเมนูที่อยู่บนแถบเครื่องมือ New Fx Menu และเลือก ตัวเลือก|เค้าโครง|คอลัมน์แผงโฟลเดอร์ขั้นสูง|เค้าโครง|คอลัมน์แผงโฟลเดอร์

Google OAuth2

Thunderbird 38 สนับสนุนโปรโตคอล OAuth 2.0 ที่ถูกใช้สำหรับยืนยันตัวตนในกูเกิลแล้ว

การทำงานร่วมกับแอป Calendar

ตั้งแต่ Thunderbird 38, โปรแกรมเสริมปฏิทินของ Lightning ได้ถูกแนบมากับ Thunderbird แล้ว

ซ่อมแซมองค์ประกอบอีเมลแล้ว

ลักษณะเฉพาะตัวในหน้าต่างสำหรับเขียนข้อความได้รับการปรับปรุงแล้ว: แบบอักษรที่ใช้จะไม่สูญหายอีกต่อไปหลังจากการคลิกที่ใดก็ได้ในข้อความ แล้วกลับไปบรรทัดสุดท้ายที่พิมพ์ข้อความแล้ว นอกจากนี้ แบบอักษรที่ใช้จะไม่สูญหายอีกต่อไป เมื่อวางรูปบิตแมปจากคลิปบอร์ดแล้ว ตัวตรวจสอบการสะกดแบบอินไลน์จะตรวจสอบการสะกดให้แม่นยำขึ้น

การตรวจสอบการสะกดแบบอินไลน์: ข้อความใหม่ ๆ จะได้รับการตรวจสอบการสะกดในภาษาที่เลือกอย่างสม่ำเสมอ โดยคุณสามารถกำหนดค่าได้จากเมนู เครื่องมือ|ตัวเลือก|องค์ประกอบ|การสะกด|ภาษา นอกจากนั้น ภาษาที่ใช้ในการตรวจสอบการสะกดจะทำงานเหมือนกันทั้งข้อความในส่วนของชื่อเรื่อง และเนื้อเรื่อง คุณยังคงสามารถเขียนข้อความในภาษาอื่น ๆ ควบคู่กันไปกับภาษาของคุณ โดยที่ไม่ต้องสลับพจนานุกรม

การจัดการแบบอักษรบน Linux

Linux จะจัดหาแบบอักษรที่ใช้ในระบบดังนี้ "sans-serif", "serif" และ "monospace" ชื่อแบบอักษรเหล่านี้อาจมีความขัดแย้งกับชื่อตระกูลแบบอักษร CSS แบบดั้งเดิมได้ ทำให้ฟอนต์เหล่านี้เข้ากันได้กับ Thunderbirds ที่ใช้บนแพลตฟอร์มอื่น ๆ เช่นกัน ความสามารถในการเขียนข้อความโดยใช้แบบอักษรสามแบบเหล่านั้นได้ถูกเอาออกจาก Linux ไปแล้ว ผู้ใช้ที่ได้เลือกแบบอักษรแบบใดแบบหนึ่งเป็นองค์ประกอบเริ่มต้นของพวกมันจะต้องเปลี่ยนไปเลือกแบบอักษรอื่นแทน เช่น ผู้ใช้แบบอักษร "sans-serif", "serif" หรือ "monospace" ควรจะเปลี่ยนไปเลือก "Helvetica, Arial", "Times" หรือ "Courier" (หรือ "Fixed Width") ตามลำดับ

แบบอักษรของระบบ Linux สามแบบดังกล่าวยังคงสามารถใช้เป็นแบบอักษรเริ่มต้นสำหรับแสดงได้เช่นกัน

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

โปรดรอสักครู่...

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

อาสาสมัคร

เพิ่มพูนและแบ่งปันความเชี่ยวชาญของคุณกับคนอื่น ๆ รวมถึงตอบคำถามและปรับปรุงฐานความรู้ของเรา

เรียนรู้เพิ่มเติม