สำรอง และ เรียกคืน ข้อมูลหรือเนื้อหา ใน Firefox Profiles

ข้อมูลการแก้ไข
 • ไอดีการแก้ไข: 107181
 • สร้างเมื่อ:
 • ผู้สร้าง: Tawichakorn Sirisapwong
 • ความคิดเห็น: ็Header and Tagline in my language(Thailand).
 • พิจารณาใหม่แล้ว: ไม่
 • พร้อมสำหรับการแปล: ไม่
ซอร์สการแก้ไข
เนื้อหาการแก้ไข

Mozilla Firefox stores all your personal settings, such as bookmarks, passwords and extensions, in a profile folder on your computer, in a location separate from the Firefox program. This article explains how to back up your profile, restore it, or move your profile to a new location or computer.

Locate your profile folder

 • (Firefox 3.5): ดูฉัน/ผมจะหาโพรไฟล์ได้อย่างไร?
 • (Firefox 3.6):
  1. ที่ด้านบนของหน้าต่าง Firefox คลิกที่เมนูบนแถบเมนู คลิกเมนู วิธีใช้ และเลือก ข้อมูลการแก้ไขปัญหา แท็บข้อมูลการแก้ไขปัญหาจะปรากฏขึ้นมา
  2. ภายใต้ แอปพลิเคชั่นพื้นฐาน คลิก เปิดดูโฟลเดอร์แสดงใน Finder จากนั้นหน้าต่างโพรไฟล์ของคุณก็จะเปิดขึ้นมา
 1. ที่ด้านบนของหน้าต่าง Firefox บนแถบเมนู คลิกเมนู วิธีใช้ปุ่ม Firefox แล้วไปยังเมนู วิธีใช้ (บน Windows XP คลิกเมนู วิธีใช้) และเลือก ข้อมูลการแก้ไขปัญหา แท็บข้อมูลการแก้ไขปัญหาจะปรากฏขึ้นมา
 2. ภายใต้ แอปพลิเคชั่นพื้นฐาน คลิก เปิดดูโฟลเดอร์แสดงใน Finder จากนั้นหน้าต่างโพรไฟล์ของคุณก็จะเปิดขึ้นมา

Backing up your profile

To back up your profile, first close Firefox if it is open and then copy the profile folder to another location.

 1. ที่ด้านบนของหน้าต่าง Firefox คลิกที่ปุ่ม Firefox และเลือก ออกที่ด้านบนของหน้าต่าง Firefox คลิกที่เมนู แฟ้ม และเลือก ออกบนแถบเมนู คลิกเมนู Firefox และเลือก ออกจาก Firefoxที่ด้านบนของหน้าต่าง Firefox คลิก แฟ้ม และเลือก ออก

  คลิกที่ปุ่มเมนู New Fx Menu และเลือก ออกออก Close 29

 2. Locate your profile folder, as explained above.
 3. Go to one level above your profile's folder, i.e. to %APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\~/Library/Application Support/Firefox/Profiles/~/.mozilla/firefox/
 4. Right-clickHold down the Ctrl key while you click on your profile folder (e.g. xxxxxxxx.default), and select Copy.
 5. Right-clickHold down the Ctrl key while you click the backup location (e.g. a USB-stick or a blank CD-RW disc), and select Paste item.

Restoring a profile backup

 1. ที่ด้านบนของหน้าต่าง Firefox คลิกที่ปุ่ม Firefox และเลือก ออกที่ด้านบนของหน้าต่าง Firefox คลิกที่เมนู แฟ้ม และเลือก ออกบนแถบเมนู คลิกเมนู Firefox และเลือก ออกจาก Firefoxที่ด้านบนของหน้าต่าง Firefox คลิก แฟ้ม และเลือก ออก

  คลิกที่ปุ่มเมนู New Fx Menu และเลือก ออกออก Close 29

 2. If your existing profile folder and profile backup folder have the same name, simply replace the existing profile folder with the profile backup, then start Firefox.
  Important: The profile folder names must match exactly for this to work, including the random string of 8 characters. If the names do not match or if you are restoring a backup to a different location, follow the steps below.

Restoring to a different location

If the profile folder names do not match or if you want to move or restore a profile to a different location, do the following:

 1. Completely close Firefox, as explained above.
 2. Use the Firefox Profile Manager to create a new profile in your desired location, then exit the Profile Manager.
  Note: If you just installed Firefox on a new computer, you can use the default profile that is automatically created when you first run Firefox, instead of creating a new profile.
 3. Locate the backed up profile folder on your hard drive or backup medium (e.g., your USB-stick).
 4. Open the profile folder backup (e.g., the xxxxxxxx.default backup).
 5. Copy the entire contents of the profile folder backup, such as the mimeTypes.rdf file, prefs.js file, bookmarkbackups folder, etc.
 6. Locate and open the new profile folder as explained above and then close Firefox (if open).
 7. Paste the contents of the backed up profile folder into the new profile folder, overwriting existing files of the same name.
 8. Start Firefox.