กระดานสนทนานี้คือการสนทนาเกี่ยวกับการปรับปรุงการแปลบทความ "สำรอง และ เรียกคืน ข้อมูลหรือเนื้อหา ใน Firefox Profiles" ถ้าคุณต้องการจะปรับปรุงบทความ ไปที่การสนทนาเกี่ยวกับบทความในภาษาอังกฤษ

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Firefox โปรดถามคำถาม