ฉันจะติดตัั้ง Firefox ได้อย่างไรในโทรศัพท์มือถือ?

(เปลี่ยนเส้นทางมาจาก How do I install Firefox on an Android device?)
อาสาสมัครของเรากำลังทำงานเกี่ยวกับการแปลบทความนี้ จนกว่ามันจะพร้อม บทความรุ่นภาษาอังกฤษอาจช่วยเหลือได้
To see if your device is supported, read Will Firefox work on my mobile device?
Before you begin: If you have installed and set up sync for any version of Firefox Beta, Aurora, or Nightly, you must uninstall that version before setting up sync on Firefox for Android.

Downloading and installing Firefox for Android

  1. To download and install Firefox on your device just go to Firefox download page and tap the download button.
  2. Firefox page will open on Google Play. Tap Install.
  3. Accept the permissions to begin the download.
    fennec_install
  4. When the download is complete, tap the Open button.
    install_open1


Share this article: http://mzl.la/1Seh1in

These fine people helped write this article: . You can help too - find out how.