ฉันจะติดตัั้ง Firefox ได้อย่างไรในโทรศัพท์มือถือ?

(เปลี่ยนเส้นทางมาจาก Download and install Firefox for Android)
อาสาสมัครของเรากำลังทำงานเกี่ยวกับการแปลบทความนี้ จนกว่ามันจะพร้อม บทความรุ่นภาษาอังกฤษอาจช่วยเหลือได้
To see if your device is supported, read Will Firefox work on my mobile device?
Before you begin: If you have installed and set up sync for any version of Firefox Beta, Aurora, or Nightly, you must uninstall that version before setting up sync on Firefox for Android.

Downloading and installing Firefox for Android

  1. To download and install Firefox on your device just go to the Firefox download page and tap the download button.
  2. The Firefox page on Google Play will open. Tap the Install button.
  3. Accept the permissions to begin the download.
    fennec_install
  4. When the download is complete, tap the Open button.
    install_open1

These fine people helped write this article: . You can help too - find out how.