ฉันจะติดตัั้ง Firefox ได้อย่างไรในโทรศัพท์มือถือ?

อาสาสมัครของเรากำลังทำงานเกี่ยวกับการแปลบทความนี้ จนกว่ามันจะพร้อม บทความรุ่นภาษาอังกฤษอาจช่วยเหลือได้
To see if your device is supported, read Will Firefox work on my mobile device?

Prerequisites

If you have installed and set up sync for any version of Firefox Beta, Aurora, or Nightly, you must uninstall that version before setting up sync on Firefox for Android.

Downloading and installing Firefox

 1. To download and install Firefox on your device just go to mozilla.org/mobile and tap on the download button.

  install_0

  The Google Play app will open the Firefox installation page.
 2. Tap the Install button.

  install_1

 3. Accept permissions and begin the download.

  install_3

  The installation will begin.

  install_5

 4. Select the Allow automatic updates check box to be sure you get security updates every six weeks.

  install_update

 5. Finally, tap the Open button

  install_openShare this article: http://mzl.la/MHkveD

These fine people helped write this article: . You can help too - find out how.