ประวัติของ accessibility-th

ประเภท:
ประวัติการแก้ไขเพิ่มเติมสำหรับ:
English, ไทย
แสดงผลการลงคะแนนการช่วยเหลือที่เป็นประโยชน์
 • Revision
  สถานะ
  S
  ผู้เขียน
  ความคิดเห็น
 • ไม่ได้รับการพิจารณาใหม่
   
  Removing the DOCTYPE definition. We need to migrate this to our new KB and DOCTYPEs are not allowed.

ปคุณกำลังจะทำเครื่องหมายการแก้ไขนี้ ว่าพร้อมสำหรับการแปล คุณแน่ใจหรือว่าต้องการดำเนินการต่อ?


ยกเลิก
แก้ไขผู้ช่วยเหลือ

เอกสารผู้ช่วยเหลือ