กระดานสนทนานี้คือการสนทนาเกี่ยวกับการปรับปรุงการแปลบทความ "โปรแกรมเสริม Adobe Flash ทำงานผิดพลาด" ถ้าคุณต้องการจะปรับปรุงบทความ ไปที่การสนทนาเกี่ยวกับบทความในภาษาอังกฤษ

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Firefox โปรดถามคำถาม