ประวัติของ ปิดกั้นหน้าต่างป็อปอัพ

ประเภท:
ประวัติการแก้ไขเพิ่มเติมสำหรับ:
English, ไทย
แสดงผลการลงคะแนนการช่วยเหลือที่เป็นประโยชน์
 • Revision
  สถานะ
  S
  ผู้เขียน
  ความคิดเห็น
 • ปัจจุบัน
   
  แก้เนื้อหาให้ทันสมัย แต่ยังต้องมีเพิ่มเติมเนื้อหาอีกในอนาคต
 • ผ่านการอนุมัติ
   
  เพิ่มรูปสำหรับ mac
 • ผ่านการอนุมัติ
   
  เหลืออีกสองหัวข้อใหญ่ที่ยังไม่ได้ใส่เนื้อหาเข้าไป
 • ไม่ได้รับการพิจารณาใหม่
   
  นััดดัด

ปคุณกำลังจะทำเครื่องหมายการแก้ไขนี้ ว่าพร้อมสำหรับการแปล คุณแน่ใจหรือว่าต้องการดำเนินการต่อ?


ยกเลิก

เอกสารผู้ช่วยเหลือ