ปรับรุ่น Firefox ให้ทันสมัย

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว Firefox จะอัปเดตตัวเองโดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถอัปเดตด้วยตนเองได้เสมอ การอัปเดตด้วยตนเองจะยังคงให้ Firefox ดาวน์โหลดการอัปเดต แต่จะไม่ติดตั้งจนกว่าคุณจะเริ่มการทำงาน Firefox ใหม่ นี่คือวิธีติดตั้ง:

หมายเหตุ: หากคุณใช้แพกเกจ Firefox ใน Linux ของคุณ คุณจำเป็นต้องรอการอัปเดตของแพกเกจที่จะออกในคลังแพกเกจ บทความนี้จะใช้ได้กับ Firefox ที่คุณติดตั้งด้วยตนเองเท่านั้น (ไม่ได้ใช้ตัวจัดการแพกเกจ)
  1. คลิกปุ่มเมนู Fx57Menu คลิก Fx57Helpช่วยเหลือ แล้วเลือก เกี่ยวกับ Firefoxบนแถบเมนู คลิกเมนู Firefox แล้วเลือก เกี่ยวกับ Firefox
  2. หน้าต่าง เกี่ยวกับ Mozilla Firefoxเกี่ยวกับ Firefox จะเปิดขึ้น Firefox จะตรวจสอบและดาวน์โหลดการอัปเดตโดยอัตโนมัติ
    Fx70aboutFirefox-Downloadingfx70Linux-AboutFirefox-Downloadingfx71macOS-AboutFirefox-Downloading
  3. เมื่อดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์ คลิก เริ่มการทำงานใหม่เพื่ออัปเดต Firefox
    Fx70aboutFirefox-Restartfx70Linux-AboutFirefox-Restartfx71macOS-AboutFirefox-Restart
สำคัญ: หากการอัปเดตไม่เริ่มขึ้น ไม่เสร็จสมบูรณ์ หรือมีปัญหาอื่น ๆ คุณสามารถไปยังหน้า "ระบบและภาษา" เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้ง Firefox รุ่นล่าสุดสำหรับระบบและภาษาของคุณหรือคุณสามารถใช้ลิงก์ดาวน์โหลดนี้ได้ (ดูที่ การติดตั้ง Firefox บน Windowsติดตั้ง Firefox บน Linuxดาวน์โหลดและติดตั้ง Firefox บน Mac สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม)

ปลอดภัยอยู่เสมอ: ให้ดาวน์โหลดจากลิงก์ของ Mozilla ทางการเท่านั้นเพื่อหลีกเลี่ยงมัลแวร์และภัยคุกคามออนไลน์อื่น ๆ

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการอัปเดตได้ในOptionsPreferencesSettings Firefox

ที่ด้านบนของหน้าต่าง Firefox คลิกที่ปุ่ม Firefox เลือกเมนูหลักจากนั้นคลิก ตัวเลือก ที่ด้านบนของหน้าต่าง Firefox คลิกเมนู เครื่องมือ และจากนั้นเลือก ตัวเลือก บนแถบเมนู คลิกเมนู Firefox และเลือก ปรับแต่ง... ที่ด้านบนของหน้าต่าง Firefox คลิกที่เมนู แก้ไข และเลือก ปรับแต่ง

คลิกปุ่มเมนู New Fx Menu และเลือก ตัวเลือกปรับแต่ง

ในแผง ทั่วไป เลื่อนลงมาที่ส่วน การอัปเดต Firefox

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

โปรดรอสักครู่...

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

อาสาสมัคร

เพิ่มพูนและแบ่งปันความเชี่ยวชาญของคุณกับคนอื่น ๆ รวมถึงตอบคำถามและปรับปรุงฐานความรู้ของเรา

เรียนรู้เพิ่มเติม