กระดานสนทนานี้คือการสนทนาเกี่ยวกับการปรับปรุงการแปลบทความ "ปรับรุ่น Firefox ให้ทันสมัย" ถ้าคุณต้องการจะปรับปรุงบทความ ไปที่การสนทนาเกี่ยวกับบทความในภาษาอังกฤษ

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Firefox โปรดถามคำถาม