บล็อคและยกเลิกการบล็อคเว็บไซต์ด้วยการควบคุมโดยผู้ปกครอง

อาสาสมัครของเรากำลังทำงานเกี่ยวกับการแปลบทความนี้ จนกว่ามันจะพร้อม บทความรุ่นภาษาอังกฤษอาจช่วยเหลือได้

This article explains how to prevent children from using Firefox, block websites or filter website content in Firefox that may be offensive or inappropriate for children.

This article explains how to block websites or filter website content in Firefox that may be offensive or inappropriate for children.

Parental controls and web filtering software

Built-in parental controls allow you to prevent children from using programs such as browsers. In addition, web filtering software lets you block websites or filter website content in Firefox or any other browser.

Windows XP doesn't have built-in parental controls. For such a feature, you can download Windows Live Essentials for Windows XP at microsoft.com containing Windows Live Family Safety, a web filtering software.

Built-in Parental Controls let you block websites or filter website content in Firefox or any other browser.

For a list of web filtering software, see List of content-control software at wikipedia.org.

Web filtering extensions for Firefox

This addons.mozilla.org search for parental control lists several extensions that can provide content blocking.

Note: Extensions can be easily disabled by a knowledgeable user and don't work in other browsers.
Based on information from Parental controls (mozillaZine KB)Share this article: http://mzl.la/LHrCCa

These fine people helped write this article: . You can help too - find out how.