ติตตั้ง Firefox บน iPad, iPhone หรือ iPod ของคุณ

อาสาสมัครของเรากำลังทำงานเกี่ยวกับการแปลบทความนี้ รุ่นภาษาอังกฤษอาจช่วยเหลือได้จนกว่าจะพร้อม หากคุณต้องการช่วยเราแปลบทความเช่นเดียวกับบทความนี้ โปรดคลิกที่นี่

It's easy to install Firefox onto your iPhone, iPad or iPod. Here's how to do it.

Firefox is only available on devices with iOS 13.0 and above.
  1. Open the App Store on your device and go to the Firefox for iOS page.
  2. Tap Get.
  3. Tap Install.
  4. Enter your Apple ID Password, then tap OK.
  5. When Firefox has finished downloading, the Open button will appear on its App Store page. The Firefox icon will also appear on your home screen.

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

อาสาสมัคร

เพิ่มพูนและแบ่งปันความเชี่ยวชาญของคุณกับคนอื่น ๆ รวมถึงตอบคำถามและปรับปรุงฐานความรู้ของเรา

เรียนรู้เพิ่มเติม