กระดานสนทนานี้คือการสนทนาเกี่ยวกับการปรับปรุงการแปลบทความ "ติดตั้ง Firefox" ถ้าคุณต้องการจะปรับปรุงบทความ ไปที่การสนทนาเกี่ยวกับบทความในภาษาอังกฤษ

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Firefox โปรดถามคำถาม