ติดตั้ง Firefox

บทความนี้ไม่ได้อยู่ภายใต้การบำรุงรักษา เพราะฉะนั้นเนื้อหาอาจจะล้าสมัย

ปรับรุ่นจากรุ่นก่อน?

ถ้าคุณปรับรุ่น Firefox จากรุ่นก่อน ดู ปรับรุ่น Firefox ให้ทันสมัย

คลิกระบบปฏิบัติการที่คุณจะติดตั้ง Firefox

vista.jpg การติดตั้ง Firefox บน Windows

macos.jpg ดาวน์โหลดและติดตั้ง Firefox บน Mac

linux.jpg ติดตั้ง Firefox บน Linux

Android Install Firefox on an Android device using Google Play

Fx Home Logo How to set up Firefox Home on your iOS device (iPhone and iPad)

Apple มีข้อจำกัดในการแจกจ่าย Firefox บนอุปกรณ์ iOS เช่น iPhone, iPad และ iPod Touch แต่คุณสามารถติดตั้ง Firefox Home โปรแกรมฟรีที่จะทำให้คุณเข้าถึงข้อมูล Firefox บน Desktop เช่นแท็บ ที่คั่นหน้า และประวัติ
ข้อมูลจาก Installing Firefox (mozillaZine KB)
Windows และสัญลักษณ์ Windows เป็นเครื่องหมายการค้าของ Microsoft group of companies
Mac® และสัญลักษณ์ Apple เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัญอเมริกาและประเทศอื่นๆ
Linux® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Linus Torvalds ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ
สัญลักษณ์ Linux มีลิขสิทธิ์ 1997 Larry Ewing
สัญลักษณ์ Android จะขึ้นอยู่กับการทำงานที่สร้างขึ้นและใช้งานร่วมกันโดย Google

// These fine people helped write this article:Chengings. You can help too - find out how.
อาสาสมัครสำหรับฝ่ายสนับสนุน Mozilla