ప్రాధాన్యతలను add-ons నిర్వహించండి మరియు

వీడియో, ఆడియో మరియు ఇంటరాక్టివ్ అమరికలు

Firefox వీడియోలు, యానిమేషన్లు, సంగీతం మరియు ఇతర పరస్పర కంటెంట్ నిర్వహిస్తుంది ఎలా మార్చండి

ఇంగ్లీషులో