ఫైర్ ఫాక్స్ లో సెర్చ్ బాక్స్ ఉస్ చేయుట

ఫైరుఫాక్సు లో వచ్చిన సెర్చ్ బార్ తో మీకు నచిన సెర్చ్ ఇంజిన్స్ ని వాడుకోవోచు .అది చాల అనుకూలీకరన చేసుకూచును .

ఫైరుఫాక్సు లో వచ్చిన సెర్చ్ బార్ తో మీకు నచిన సెర్చ్ ఇంజిన్స్ ని వాడుకోవోచ

Note:లోకల్ ఫైరుఫాక్సు వెర్షన్ లో కింద చెప్పినవి అప్లై అవ్వవు.ఇవి ముందు ముందు వచ్చే ఫిరెఫిక్ష్ రిలీజ్ ల లో పొంధపర్చవచు.

సెర్చ్ బార్ వాడుట

బ్రౌజరు లో పైన సెర్చ్ బార్ లో సెర్చ్ ని ఎంటర్ చేయండి లేదా వేరే ట్యాబు లో . ఫైరుఫాక్సు మీరు ఎంపిక చెసుకున్న సెర్చ్ ఇంజిన్ సెర్చ్ ఫలితాల పేజి కి చూపిస్తుంది .

Search Bar - Win1 Search Bar - Mac1 Search Bar - Lin1 Search1 29 - Win Search1 29 - Mac Search1 29 - Lin search bar 31

సెర్చ్ ఇంజిన్ ని మార్చుకొనుట

సెర్చ్ ఫీల్డ్ పక్కన ఉన్న బొమ్మ మేకు మేరు ఏ సెర్చ్ ఇంజిన్ వాడుతునారు అనేది చూపిస్తుంది.మీరు మీ సెర్చ్ ఇంజిన్ ని మీకు నచినపుడు మర్చుకోవోచు.

 • టూల్ బార్ నుంచి మార్చుకొనుట : ఐకాన్ పక్కన ఉన్న దిశా బొమ్మ ని క్లిక్ చేసి మీకు నచిన సెర్చ్ ఇంజిన్ ని ఎంపిక చేసుకోండి :
Search Bar - Win3 Fx8 Search Bar - Lin3 Search2 29 - Win Search2 29 - Mac Search2 29 - Lin switch search 33
 • కొత్త ట్యాబు పేజి నుండి : లోగో మిద క్లిక్ చేసి మీకి నచ్చిన సెర్చ్ ఇంజిన్ ని ఎంపిక చేసుకోండి t:
change search tab 31 search new page 33
నోట్ : ఒక సెర్చ్ బార్ కి మార్పులు చేస్తే అన్ని సెర్చ్ బార్స్ కి అప్లై అవతాయి .

ఫైరుఫాక్సు లో డిఫాల్ట్ గా వచ్చే సెర్చ్ ఇంజిన్స్ :

 • యాహూయాహూ ద్వార ఇంటర్నెట్ లో సెర్చ్ చేయుటకు
 • గూగుల్గూగుల్ ద్వార ఇంటర్నెట్ లో సెర్చ్ చేయుటకు
  Note: డిఫాల్ట్ గూగుల్ సెర్చ్ encrypted.
 • బింగ్ బింగ్ లో ద్వార ఇంటర్నెట్ లో సెర్చ్ చేయుటకు
 • అమజాన్ .com అమజాన్ లో అమ్మక్నికి ఉన్న వస్తువులను వెతుకుటకు
 • డక్ డక్ గో సెర్చ్ చేస్తునపుడు వారు ట్రాక్ అవ్వకుండ్ ఉండుటకు ఇది వాడుతారు
 • eBay ebay లో వేలానికి మరియు అమ్మకానికి ఉన్న వస్తువులు చూడటానికి
 • ట్విట్టర్ ట్విట్టర్ లో ఫాలో అవ్వుటకు
 • వికీపీడియా (en)వికీపీడియా లో సెర్చ్ చేసుటకు
Note: మీరు ఎంపిక చేసుకున్న సెర్చ్ ఇంజిన్ మల్లి మీరు మార్చే వరకు అదే ఉంటుంది .
మీ సెర్చ్ సెట్టింగ్స్ ను అనుకులికర్ణ కు : మీకు మీ సెట్టింగ్స్ అనుకులించే విధంగా లేకపోతే మేరు సులభం గా మర్చుకోవచును . See డిఫాల్ట్ సెర్చ్ సెట్టింగ్స్ ను మార్చుకొనుటకు or సెర్చ్ ఇంజిన్ ని ఆడ్ చేయుట మరియు తీసుట for more information.

సెర్చ్ బార్ ని వాడుట

 1. టూల్ బార్ లో సెర్చ్ బార్ లో టైపు చేయండి లేదా కొత్త ట్యాబు పేజి లో చేయండి
  new search 34
 2. టూల్ బార్ సెర్చ్ లో టైపు చేస్తునపుడు,డిఫాల్ట్ సెర్చ్ ఇంజిన్ మీకు సలహాలు చూపిస్తుంది మరియు త్వరగా సెర్చ్ చేయుటకు ఉపయోగపడుతుంది .ఈ సలహాలు ప్రముఖ సెర్చ్ లేదా పాత సెర్చ్ ల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది
  search suggestions 34
 3. Press returnEnter డిఫాల్ట్ సెర్చ్ ఇంజిన్ తో సెర్చ్ చేయడానికి లేదా వేరే సెర్చ్ ఇంజిన్ ని ఆ లోగో మిద క్లిక్ చేసి ఎంపిక చేసుకోండి

ఫైరుఫాక్సు లో డిఫాల్ట్ గా వచ్చే సెర్చ్ ఇంజిన్స్ :

 • యాహూయాహూ ద్వార ఇంటర్నెట్ లో సెర్చ్ చేయుటకు
 • గూగుల్గూగుల్ ద్వార ఇంటర్నెట్ లో సెర్చ్ చేయుటకు
  Note: డిఫాల్ట్ గూగుల్ సెర్చ్ encrypted.
 • బింగ్ బింగ్ లో ద్వార ఇంటర్నెట్ లో సెర్చ్ చేయుటకు
 • అమజాన్ .com అమజాన్ లో అమ్మక్నికి ఉన్న వస్తువులను వెతుకుటకు
 • డక్ డక్ గో సెర్చ్ చేస్తునపుడు వారు ట్రాక్ అవ్వకుండ్ ఉండుటకు ఇది వాడుతారు
 • eBay ebay లో వేలానికి మరియు అమ్మకానికి ఉన్న వస్తువులు చూడటానికి
 • ట్విట్టర్ ట్విట్టర్ లో ఫాలో అవ్వుటకు
 • వికీపీడియా (en)వికీపీడియా లో సెర్చ్ చేసుటకు
Note: మీరు ఎంపిక చేసుకున్న సెర్చ్ ఇంజిన్ మల్లి మీరు మార్చే వరకు అదే ఉంటుంది .
మీ సెర్చ్ సెట్టింగ్స్ ను అనుకులికర్ణ కు : మీకు మీ సెట్టింగ్స్ అనుకులించే విధంగా లేకపోతే మేరు సులభం గా మర్చుకోవచును . డిఫాల్ట్ సెర్చ్ సెట్టింగ్స్ ను మార్చుకొనుటకు లేదా సెర్చ్ ఇంజిన్ ని ఆడ్ చేయుట మరియు తీసుట ఎక్కువ సమాచారం కోసం పైన ఇచ్చిన లింక్స్ ని చూడండి .

Was this article helpful? Please wait...

These fine people helped write this article: satyadev. You can help too - find out how.