ఫైర్ఫాక్స్ నా భాషలో ఐఫోన్ లేదా ఐప్యాడ్ కోసం అందుబాటులో ఉందా?

(Is Firefox available for iPhone or iPad? నుండి మళ్ళించబడింది)

IOS కోసం ఫైర్ ఫాక్సు ఇప్పుడు ఐప్యాడ్, ఐఫోన్ మరియు ఐపాడ్ టచ్ పరికరాలలో అందుబాటులో ఉంది. that are compatible with iOS 8.2 and above. ఫైర్ ఫాక్స ఉత్తమ అనుభవం కోసం, iOS యొక్క సరిక్రొత్త సంస్కరణకు మీ పరికరం కోసం అందుబాటులో ఉంటే తనిఖీ చేసుకోండి.

ఆపిల్ ఆప్ స్టోర్ లో నమోదైన వినియోగదారులు క్రింది భాషలలో iOS కోసం ఫైర్ ఫాక్సుని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు:

ఫైర్ ఫాక్సు ఎల్లప్పుడూ మీ పరికరం యొక్క డిఫాల్ట్ భాషను ఉపయోగిస్తుంది. మరింత సమాచారం కోసం చూడండి. Change the default language on Firefox for iOS
 • Bengali (India)
 • Breton
 • Bulgarian
 • Chinese (Simplified)
 • Chinese (Traditional)
 • Czech
 • Dutch
 • English (US)
 • Esperanto
 • French
 • Frisian
 • Galician
 • German
 • Icelandic
 • Indonesian
 • Irish
 • Italian
 • Japanese
 • Khmer
 • Korean
 • Latvian
 • Lithuanian
 • Lower Sorbian
 • Norwegian (Bokmål)
 • Norwegian (Nynorsk)
 • Polish
 • Portuguese (Brazil)
 • Portuguese (Portugal)
 • Romanian
 • Russian
 • Scottish Gaelic
 • Slovak
 • Slovenian
 • Spanish (Chile)
 • Spanish (International)
 • Spanish (Mexico)
 • Swedish
 • Tagalog
 • Turkish
 • Ukrainian
 • Upper Sorbian
 • Uzbek
 • Welsh

ఈ వ్యాసం ఉపయోగపడిందా? దయచేసి వేచివుండండి…

DineshMv ఈ మంచి ప్రజలు ఈ వ్యాసం వ్రాయడంలో సహాయం చేశారు. మీరు కూడా సహాయం చేయవచ్చు - ఎలానో కనుగొనండి.