కమ్యూనిటీ మద్దతు పొందండి | Navigation

కమ్యూనిటీ మద్దతు పొందండి

కమ్యూనిటీ మద్దతు ఫోరంలో ఫైరుఫాక్సు, ఆండ్రాయిడ్ కోసం ఫైరుఫాక్సు, ఫైరుఫాక్సు ఓస్, థండర్బర్డ్ , లేదా ఆధారితం వేభ్మఖెర్ గురించి ఒక ప్రశ్న అడగండి

మీరు చదవాల్సిన వ్యాసాలు:

మీరు క్రింద లింక్ క్లిక్ చేసి మద్దతు ఫోరం లో ప్రశ్న అడుగుతారు. మీరు మీ ప్రశ్న యొక్క ఉత్పత్తి మరియు టాపిక్ నిర్ణయించే పేజీల యొక్క వరుస ద్వారా తీసుకోబడుతుంది, స్వచ్చందంగా మా కంట్రిబ్యూటర్ బృందం మీకు సహాయం చేయడం కోసం ఉత్తమ వ్యక్తి కనుగొంటారు.

గమనిక: మీరు ప్రశ్న అడిగే ముందు మొజిల్లా సపోర్ట్ లో నమోదు అవసరం, కానీ అది ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది!

Ask a Question

అదనపు వనరులు

నాలెడ్జ్ బేస్ లో సరైన సమాధానం లేదు అంటే, మీరు ఈ ఇతర మద్దతు వనరులను ప్రయత్నించవచ్చు:

Was this article helpful?

Please wait...

These fine people helped write this article: dyvik1001, viswanathamsantosh. You can help too - find out how.

Last Update: 2014-03-14

Get support for another platform:
Customize this article

Firefox

Firefox for Android

Firefox for iOS

Firefox OS

Webmaker

Thunderbird