ఈ ఫోరమ్ "ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ నుండి బుక్ మార్క్ దిగుమతి చేసుకొనుట" ఆర్టికల్ అభివృద్ధి గురించి చర్చ. మీరు వ్యాసం కంటెంట్ ను మెరుగు చేయాలనుకొంటే, ఇంగ్లీష్ వ్యాసం చర్చకు వెళ్ళండి.

మీకు Firefoxతో సహాయం అవసరమైతే, దయచేసి ఒక ప్రశ్న అడగండి.

ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ నుండి బుక్ మార్క్ దిగుమతి చేసుకొనుట చర్చా

  1. టైప్
  2. శీర్షిక
  3. రచయిత
  4. ప్రత్యుత్తరాలు
  5. చివరి పోస్ట్

ఏ థ్రెడ్లు లేవు. బహుశా మీరు కొన్ని తయారు చెయ్యాలి!