పూర్తి! మీ ప్రశ్న ఇప్పుడు మొజిల్లా కమ్యూనిటీ మద్దతు ఫోరం పోస్ట్.

పూర్తి! మీ ప్రశ్న ఇప్పుడు మొజిల్లా కమ్యూనిటీ మద్దతు ఫోరం పోస్ట్.

అన్ని చర్య జరుగుతుంది

హార్డ్కోర్ వెబ్ డెవలపర్ల నుంచి "ఎలా నేను Firefox ఇన్స్టాల్ చెయ్యాలి " మొదటిసారి వినియోగదారులు , అందరూ మీ సహాయ ఫోరమ్లో లో కావాలి! ప్రజలు సరైన సహాయ కథనాలు గురిపెట్టి మరియు వారి వ్యక్తిగత ప్రశ్నలు కోసం ట్రబుల్షూటింగ్ దశలను అందించడం ద్వారా మీ జ్ఞానాన్ని పంచుకోవడానికి

ఒక రోజుకి 1 సమస్య తీర్చడం వల్ల 1,000 మంది వినియోగదారులకు సహాయం అందుతుంది

ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది?అది ఎలా పని చేస్తుంది

  1. ఒక వాలంటీర్ గా సైన్ అప్ చేయండి
  2. మా మద్దతు ఫోరంకు వెళ్ళండి మరియు సమాధానం ఇవ్వడానికి ప్రశ్నను ఎంచుకోండి
  3. సమాధానం ఇవ్వడం ప్రారంభించండి!
    కొంత సహాయం కోసం దీన్ని చదివి ప్రారంభించండి

ప్రారంభించుటకు ఒక మార్గం ఎంచుకోండి