పూర్తి! మీ ప్రశ్న ఇప్పుడు మొజిల్లా కమ్యూనిటీ మద్దతు ఫోరం పోస్ట్.

అన్ని చర్య జరుగుతుంది

హార్డ్కోర్ వెబ్ డెవలపర్ల నుంచి "ఎలా నేను ఫైర్ఫాక్స్ ఇన్స్టాల్ చెయ్యాలి " మొదటిసారి వినియోగదారులు , అందరూ మీ సహాయ ఫోరమ్లో లో కావాలి! ప్రజలు సరైన సహాయ కథనాలు గురిపెట్టి మరియు వారి వ్యక్తిగత ప్రశ్నలు కోసం ట్రబుల్షూటింగ్ దశలను అందించడం ద్వారా మీ జ్ఞానాన్ని పంచుకోవడానికి

ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది?అది ఎలా పని చేస్తుంది

1
ఒక వాలంటీర్ గా సైన్ అప్ చేయండి
2
Go to our support forum and choose a question to answer
3
Start answering!
Read this for some help to get started
Solving 1 issue helps up to 1,000 users a day