పూర్తి! మీ ప్రశ్న ఇప్పుడు మొజిల్లా కమ్యూనిటీ మద్దతు ఫోరం పోస్ట్.

అన్ని చర్య జరుగుతుంది

హార్డ్కోర్ వెబ్ డెవలపర్ల నుంచి "ఎలా నేను ఫైర్ఫాక్స్ ఇన్స్టాల్ చెయ్యాలి " మొదటిసారి వినియోగదారులు , అందరూ మీ సహాయ ఫోరమ్లో లో కావాలి! ప్రజలు సరైన సహాయ కథనాలు గురిపెట్టి మరియు వారి వ్యక్తిగత ప్రశ్నలు కోసం ట్రబుల్షూటింగ్ దశలను అందించడం ద్వారా మీ జ్ఞానాన్ని పంచుకోవడానికి

నన్ను చేర్చుకోండి »

ఫోరమ్స్ లో వినియోగదారులకు సహాయం చేయండి

ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది?అది ఎలా పని చేస్తుంది

1
ఒక వాలంటీర్ గా సైన్ అప్ చేయండి
2
మా మద్దతు ఫోరంకు వెళ్ళండి మరియు సమాధానం ఇవ్వడానికి ప్రశ్నను ఎంచుకోండి
3
సమాధానం ఇవ్వడం ప్రారంభించండి!
కొంత సహాయం కోసం దీన్ని చదివి ప్రారంభించండి
ఒక రోజుకి 1 సమస్య తీర్చడం వల్ల 1,000 మంది వినియోగదారులకు సహాయం అందుతుంది