• தீர்வுற்றது
 • Archived

DOWNLOAD MANAGER WINDOW

Why does the current version of firefox have a download manager window open very time a new download is initiated? This is a nuisance. It is typical for me to download ma… (மேலும் படிக்க)

Why does the current version of firefox have a download manager window open very time a new download is initiated? This is a nuisance. It is typical for me to download many small files in a session and having that window open every time, and having to click it away is a nuisance. Is there a way to disable this feature I haven't found?

Asked by NET123.0 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by YongHan 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Text can no longer be read after Firefox update - too bright

Hello After the latest Firefox update, 101.0 (64-Bit) for Windows, the text of our website can't be read anymore because it suddenly appears way too bright. It worked s… (மேலும் படிக்க)

Hello

After the latest Firefox update, 101.0 (64-Bit) for Windows, the text of our website can't be read anymore because it suddenly appears way too bright.

It worked since years before and still works with other browsers.

Is this a know bug with version 101 and might be fixed? Or is there any other problem?

The website is: link text

Thanks a lot, if someone can help!

Kind regards,

Wolfgang

Asked by public66 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by public66 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

The latest version of Firefox does not function well with Yahoo email. Can you fix this or do I need to go back to using Chrome?

The latest version of Firefox does not function well with Yahoo email. Can you fix this or do I need to go back to using Chrome? Thanks.

Asked by inwest 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by inwest 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Firefox Update

Firefox usually updates my windows 8 browser automatically. For some reason it has downloaded an .exe from an unknown source and wants permission to update.

Asked by muddy.jeeper 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by FredMcD 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

I pressed some button that is on the left side of the keyboard, I didn't see what it was, and after that my url bar for some reason has a space that leaves the text on the right after that

I pressed some button that is on the left side of the keyboard, I didn't see what it was, and after that my url bar for some reason has a space that leaves the text on th… (மேலும் படிக்க)

I pressed some button that is on the left side of the keyboard, I didn't see what it was, and after that my url bar for some reason has a space that leaves the text on the right after that

Asked by charles20091903 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by cor-el 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

firefox har förhindrat att den här sidan automatiskt styr om till en annan sida

Jag använder VismaNet och får felmeddelande "firefox har förhindrat att den här sidan automatiskt styr om till en annan sida" när jag loggar in, hur kan jag tillåta detta… (மேலும் படிக்க)

Jag använder VismaNet och får felmeddelande "firefox har förhindrat att den här sidan automatiskt styr om till en annan sida" när jag loggar in, hur kan jag tillåta detta så att jag slipper trycka på knappne "Tillåt".

Asked by eva.marie.griffiths 9 மாதங்களுக்கு முன்பு

Answered by cor-el 9 மாதங்களுக்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Gmx pages blank in Firefox

For the first time in a week I went directly to my GMX account but couldn't se my emails, contacts or any information other than the form layouts the pages are blank, how… (மேலும் படிக்க)

For the first time in a week I went directly to my GMX account but couldn't se my emails, contacts or any information other than the form layouts the pages are blank, however in Opera everything is seen. Also for many months Firefox doesn't allow the Recaptures to load so many sites, and services like sending of contact forms, wont work, its extremely frustrating as Firefox has all my passwords. I could go to Pale moon is the PW's can be shared as a FF user of over 20 years it is my preferred browser and would appreciate these issues resolved please.

Asked by thehunts 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by Terry 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Searching does not work in the worst way possible

Ok, so i recently downloaded FireFox, and i used the searchin', only to find out that nothing works... NOT EVEN GOOGLE OR BING WORKS!!! please help me... PD: im… (மேலும் படிக்க)

Ok, so i recently downloaded FireFox, and i used the searchin', only to find out that nothing works... NOT EVEN GOOGLE OR BING WORKS!!! please help me...

PD: im finding proof, its too damn slow...

Asked by supersonicr20 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by jscher2000 - Support Volunteer 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

I updated to 100.0.2 (64-bit) today.

I updated to 100.0.2 (64-bit) today. The browser frequently becomes gray and stops responding. I get an error message to stop or wait for it to respond.

Asked by dleen1 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by dleen1 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Firefox doesn't save login information on quit and makes me re login into my accounts

When i reinstalled firefox everything was going fine until i noticed that i was being logged out of my accounts every start. I deleted my user folder and reinstalled fire… (மேலும் படிக்க)

When i reinstalled firefox everything was going fine until i noticed that i was being logged out of my accounts every start. I deleted my user folder and reinstalled firefox and its doing the same thing again. How do i fix this issue?

Asked by Hackerman123 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by cor-el 1 வருடத்திற்கு முன்பு