• தீர்வுற்றது
  • Archived

Can I clear all bookmarks on one of my computers

My bookmarks one one computer are corrupted. Can I clear them all without affecting others?

Asked by johnimber 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by cor-el 1 வருடத்திற்கு முன்பு