• தீர்வுற்றது
 • Archived

krystofer2

Nie połączono: potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa Firefox wykrył potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa i nie wczytał „www.google.com”, ponieważ strona wymaga bezpiecz… (மேலும் படிக்க)

Nie połączono: potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa

Firefox wykrył potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa i nie wczytał „www.google.com”, ponieważ strona wymaga bezpiecznego połączenia.

Co zrobić w takim przypadku?

Witryna „www.google.com” określa poprzez HSTS (HTTP Strict Transport Security), że Firefox ma się z nią łączyć jedynie w sposób zabezpieczony. Dodanie wyjątku w celu odwiedzenia tej witryny jest niemożliwe.

Problem leży prawdopodobnie po stronie witryny i nie masz możliwości jego rozwiązania.

Jeśli połączono poprzez sieć firmową lub używasz oprogramowania antywirusowego, możesz spróbować skontaktować się z zespołem wsparcia. Możesz również powiadomić administratora strony o problemie.

Więcej informacji…

Ktoś może próbować podszywać się pod tę witrynę. Odradzamy kontynuowanie.

Witryny potwierdzają swoją tożsamość poprzez certyfikaty. Firefox nie ufa certyfikatowi witryny „www.google.com”, ponieważ jego wystawca jest nieznany, jest samopodpisany lub serwer nie przesyła właściwych certyfikatów pośrednich.

Kod błędu: SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER

Wyświetl certyfikat Nic więcej nie mogę zrobić a to strona GOogle !! nic nie mogę wyszukać ani znaleść proszę o pomoc jak to zmienić aby to działało , youtobe też nie chodzi ten sam błąd!! proszę o pomoc Krzysztof

Asked by krystofer2 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by jscher2000 - Support Volunteer 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Website is super small font and picture. ONLY one site, but any new page or new tab of that site is super small. Firefox

Moving mouse quickly and hit something, mouse clicked. BAM, fonts and picture to tiny size. Cannot find anything that makes that happen to undo it. All pages that site, n… (மேலும் படிக்க)

Moving mouse quickly and hit something, mouse clicked. BAM, fonts and picture to tiny size. Cannot find anything that makes that happen to undo it. All pages that site, no other site. Closing/opening Firefox stays the same. Zoomed to max and can now see, but page is not correct proportions.

Asked by whyaduck 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by cor-el 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

firefox problems with youtube short videos

firefox, 106.0.5, 64bit problems with youtube short videos.

Only plays the first video. No other video in the list will play. This is a new problem.

Asked by dee_veloper 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by dee_veloper 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

custom search engines automatically adding + to URLS instead of %20

Hi there! I have a pretty frustrating issue with custom search engines. I use custom search engines all the time to look up words on a dictionary website. In cases where… (மேலும் படிக்க)

Hi there!

I have a pretty frustrating issue with custom search engines. I use custom search engines all the time to look up words on a dictionary website. In cases where I need to look up something that is more than one word, I'm unable to use this feature because Firefox automatically adds '+' to encode spaces to the URL. since the website that I use does not know how to deal with that, I am unable to use this otherwise convenient feature in cases where my searches utilize spaces.

is this behavior adjustable in any way?

Asked by zeldio 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by jscher2000 - Support Volunteer 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

New version of Firefox, total loss of data

Hello, My version of Firefox started to malfunction. Found the latest version of Firefox available, and installed it. Resulted in total loss of data, I lost all bookma… (மேலும் படிக்க)

Hello,

My version of Firefox started to malfunction.

Found the latest version of Firefox available, and installed it.

Resulted in total loss of data, I lost all bookmarks, passwords, and add-ons.

A folder called "Old Firefox data" was created on my desktop.

Is there still a chance to recover my data?

Why was all data lost?

//

Asked by STRINGENCE1 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by cor-el 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Accidentally used Close All Windows with 4 windows open, main window gone

I used Windows function to close all windows to close firefox. Big mistake. I had 4 windows open and for some reason, Firefox decides to only save 3. I lost my main windo… (மேலும் படிக்க)

I used Windows function to close all windows to close firefox. Big mistake. I had 4 windows open and for some reason, Firefox decides to only save 3. I lost my main window with a few hundred tabs open. I realized that when I opened firefox back up and immediately wanted to restore it using Recently Closed Windows, which usually works, but not this time, because it's been 4 windows. I backed up the sessionstore-backups folder but it seems like the "upgrade" files are too large for it to handle and the recovery files don't contain the missing window.

Help?

On Windows 11, latest version, lots of addons including tree-style-tab, so empty header tabs are in the file for my pinned tabs.

Asked by 437 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by 437 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

MathJax formulas are not displayed correctly in Firefox browser windows

MathJax formulas are not displayed correctly in Firefox browser windows, e.g. https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=96a0a80d2a&view=lg&permmsgid=msg-f%3A1… (மேலும் படிக்க)

MathJax formulas are not displayed correctly in Firefox browser windows, e.g. https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=96a0a80d2a&view=lg&permmsgid=msg-f%3A1748952987569305801&ser=1 Windows 10, Firefox 106.0.5 (64 bit) Thanks

Asked by uwemenzel 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by cor-el 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Internal Links on Webpage Disabled but work in Troubleshooting Mode

A website I use regularly has internal links that no longer work in regular mode. They used to work and still work in Troubleshooting Mode. These links are imperative t… (மேலும் படிக்க)

A website I use regularly has internal links that no longer work in regular mode. They used to work and still work in Troubleshooting Mode.

These links are imperative to using the webpage. I'm not sure what changed or why they work in troubleshoot mode, but I need to fix this right away. They also work on other browsers.

Asked by zkraft79 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by cor-el 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Bookmarks Toolbar activated by default

The Bookmarks Toolbar is showing up with a message to use it, even though I don't want to use it and have not added any bookmarks to it. This has shifted the actual scree… (மேலும் படிக்க)

The Bookmarks Toolbar is showing up with a message to use it, even though I don't want to use it and have not added any bookmarks to it. This has shifted the actual screen down one line and messed up things I do that rely on screen positioning. Please turn it back off.

Asked by dagwoodg_98 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by dagwoodg_98 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

When pasting picture into Discord from clipboard picture attaches as two pictures

Steps to Reproduce: Copy picture from browser(Happens only when copying from Mozilla) and paste it into discord message window Picture actually should attach only as one… (மேலும் படிக்க)

Steps to Reproduce: Copy picture from browser(Happens only when copying from Mozilla) and paste it into discord message window

Picture actually should attach only as one file

Happens not only to me https://www.reddit.com/r/discordapp/comments/x11iq3/comment/imbg35t/

Asked by sergtzel 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by jscher2000 - Support Volunteer 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Salasanan tallennus

Firefox ei tallenna salasanoja, vaikka kysyy että tallenetaanko salasana, ja painan tallenna.

Asked by marko.hiltunen 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by marko.hiltunen 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

problem https after firefox update 106.05

I can get no websites with https since last update firefox to 106.05

Asked by Elfriede Fritz 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by TyDraniu 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Firefox Lags While Typing After Last Update

Long story short, it's in the title. After the most-recent update, Firefox has been hanging whenever I type, and I'm right in the middle of typing a novel. The CPU usage … (மேலும் படிக்க)

Long story short, it's in the title. After the most-recent update, Firefox has been hanging whenever I type, and I'm right in the middle of typing a novel. The CPU usage spikes, according to the Firefox Task Manager, to 300% or MORE just from typing a few words. Even right now, typing this, the screen is sentences behind where I am in my typing. Took an entire minute for the page to catch up. On a single paragraph.

The hanging/lag does not occur when I navigate between pages, stream videos on Youtube or Netflix, or other things which should be about 100x more resource-intensive than typing a few sentences. And yet, that's all that does it.

There are no problems with lag when using Chrome, Discord, or other internet-based programs for typing. There are some issues with my word processor, Open Office Writer, but only when Firefox is open and running too, even though the two don't interact, to my knowledge.

I have followed every step on this page: https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-hangs-or-not-responding This page: https://support.mozilla.org/en-US/kb/troubleshoot-and-diagnose-firefox-problems And this page: https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-uses-too-much-memory-or-cpu-resources beyond upgrading my computer, because it is absolutely ridiculous to consider doing that given the circumstances. It's only Firefox having the problem, after all.

In addition, I have reinstalled my keyboard driver, turned off cursor highlighting (it wasn't on, but I enabled it and disabled it again, just in case), and removed any delay in repeat keys in the keyboard config. No difference.

Honestly, I don't know that there's a community-based solution for this, but I'm willing to be wrong about that. I just want to make certain someone more official than myself is aware of the problem.

Thanks in advance, -Tyr

Asked by Tyr 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by TyDraniu 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • Locked
 • Archived

The browser page is too wide and all the menu texts are too small.

All my menu texts are so TINY now, that I can't read them, but the browser page is SO WIDE that I can't ever see a whole page and I have to scroll from side to side to re… (மேலும் படிக்க)

All my menu texts are so TINY now, that I can't read them, but the browser page is SO WIDE that I can't ever see a whole page and I have to scroll from side to side to read things, which is a ROYAL PAIN as I miss seeing a lot of things. No one can seem to help. I tried the limited percentage things, 67% used to work but now that is too big and when I go smaller I can't read ANY of the text, it is TOO TINY! I can't do my work! The screen shot won't paste on here.

Asked by Pam Clark 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Last reply by Paul 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

wellgames.bubblez

On or about Nov 3rd, after restarting Firefox (106.0.5 (64-bit)), I cannot get the "Bubblez" game to load. I am a long time Firefox user, but consider myself a Novice in … (மேலும் படிக்க)

On or about Nov 3rd, after restarting Firefox (106.0.5 (64-bit)), I cannot get the "Bubblez" game to load. I am a long time Firefox user, but consider myself a Novice in technical terms.

The game is at https://wellgames.com/free_online/bubblez/

Thinking the game server might be down, I tried the Microsoft Edge browser, and the game plays as usual. I have not(to my knowledge) changed any settings or preferences inside Firefox, not added any new addons. I restarted Firefox in SafeMode, and the game still fails to load. It is stuck on the green circle as indicated in the attached screenshot.

Any help will be appreciated.

Asked by jimattn1 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by jimattn1 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

History locked in time

Websites browsing history does not update or delete. Opening the sidebar, right clicking on an entry and using Forget About this site or Delete Page has no effect. Menu&g… (மேலும் படிக்க)

Websites browsing history does not update or delete. Opening the sidebar, right clicking on an entry and using Forget About this site or Delete Page has no effect. Menu>Settings>Privacy. Private is unchecked. I've selected Clear History Time Range Everything, all boxes checked. Settings When closed Firefox should delete all boxes checked.

Remember Browsing History and it doesn't update when I open the sidebar. Last Visited is the only selection that shows any sites and it doesn't update as I browse new sites. By Date and Site, Most Visited, by site, by date do not show any sites.

I've even uninstalled Firefox and reinstalled and not sure how but it has the same history as well as last tabs opened.

Asked by cg1123 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by cor-el 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

Video not working for certain sites

I recently got a new computer, and in trying to get all my old accounts and what not synced up, I noticed that Twitter videos weren't playing for me and giving me a gener… (மேலும் படிக்க)

I recently got a new computer, and in trying to get all my old accounts and what not synced up, I noticed that Twitter videos weren't playing for me and giving me a generic "The video could not be played", which was odd and annoying, but not the end of the world. I then went over to Twitch and got the "Your browser encountered an error while decoding the video. (Error #3000)". Meanwhile, Youtube works perfectly fine.

I tried clearing cache/cookies, tried on incognito mode in case it was an issue with one of my extensions, all to no avail - when I swapped over to Edge just to check if it was a computer issue versus a Firefox issue, both sites functioned in Edge just fine. Is there anything else I can try troubleshooting in Firefox to see what's causing this short of trying to uninstall/reinstall again?

Asked by lolarayyy 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by jscher2000 - Support Volunteer 1 வருடத்திற்கு முன்பு

 • தீர்வுற்றது
 • Archived

"Copy Image" No Longer Works

Currently in Windows 11 running Firefox Version 106.0.5 (64-bit). About three days ago I noticed that I can no longer paste images from Firefox directly into messaging … (மேலும் படிக்க)

Currently in Windows 11 running Firefox Version 106.0.5 (64-bit).

About three days ago I noticed that I can no longer paste images from Firefox directly into messaging platforms. Didn't think too much about it, until today when I attempted to copy an image from Firefox into a graphics program (Affinity Designer) and what I got instead of the image was a string with the following text:

"C:\Users\squir\AppData\Local\Temp\1659928653877.webp"

I searched online and found that refreshing Firefox should fix the issue. It did not. Attempted to replicate in Chrome and Edge, was able to successfully copy images from both browsers. Attempted to replicate in other graphics programs: With Corel Painter, Inkscape, and Paint I was able to copy-paste from both Chrome and Edge, but not with Firefox.

Once again, I have refreshed Firefox, checked for updates in both the OS and browser, restarted the computer and the problem still persists.

Would appreciate any suggestions as to how I can fix this issue.

Asked by squirrelfire 1 வருடத்திற்கு முன்பு

Answered by jonzn4SUSE 1 வருடத்திற்கு முன்பு