அடிப்படை உலாவல்

How to use bookmarks, tabs and basic Firefox features on your iOS device

iOS க்கு ஊடுருவல் பயர்பாக்ஸ் பட்டியில்

நீங்கள் இன்னும் திரையில் இடத்தை கொடுக்க ஒரு பக்கம் இருக்கும் போது பயர்பாக்ஸ் திசை பட்டையில் மறைக்கும் . முன், பின் காண்பிப்பதற்கு மற்றும் பொத்தான்கள் ஏற்றவும் எப்படி என்பதை அறிக.

ஆங்கிலத்தில்

Illustration of hands

தன்னார்வலர்

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Learn More