பயன்பாடுகளுக்குள் மாற அல்லது பயன்பாடுகளை மூட

பயன்பாட்டு மேலாளரை திறக்க

உங்கள் சாதனத்தில் பயன்பாட்டு மேலாளரை திறக்க, முகப்பு பொத்தானை அழுத்திப்பிடிக்கவும். இப்பொழுது பின்வரும் படத்திலுள்ளது போன்று உங்கள் திரை காட்சியளிக்கும்.

App Manager

  1. வலது அல்லது இடது புறமாக திரையில் துடைப்பதன் மூலம் பின்னணியில் இயங்கிக்கொண்டுள்ள பயன்பாடுகளை காணலாம்.
  2. அவ்வாறு காணும் பயன்பாடுகளின் மீது தட்டுவதன் மூலம், அதை திரைக்கு கொண்டுவந்து இயக்கலாம்.

பயன்பாடுகளை மூட

பின்னணியில் இயங்கும் பயன்பாடுகளை மூட, பயன்பாட்டு மேலாளரை திறந்து மூட வேண்டிய பயன்பாட்டினை மேல்நோக்கி தள்ளுவதன் மூலமோ அல்லது பயன்பாட்டின் மேல் இடது மூலையிலுள்ள பொத்தானை சொடுக்கியோ மூடலாம்.

How to close an app close 2.0

Was this article helpful? Please wait...

These fine people helped write this article: khaleeljageer. You can help too - find out how.