• தீர்வுற்றது

Zbigniew

Witam Dziękuję za fajnie działającą przeglądarkę Firefox 92.1.1. Chciałem za sugerować żeby wprowadzić możliwość ustawienia jakości video na stałe Jest to możliwe ala prz… (மேலும் படிக்க)

Witam Dziękuję za fajnie działającą przeglądarkę Firefox 92.1.1. Chciałem za sugerować żeby wprowadzić możliwość ustawienia jakości video na stałe Jest to możliwe ala przycisk ustawień jest dostępny w ustawieniu wersji okna przeglądania "na komputer" W ustawieniu mobilnym brak przycisku ustawienia jakości odywarzania. Poza tym kłopotliwe jest za każdym nowym włączeniem w wersji okna komputerowego powtarzać potrzebne ustawieni. Mam taką potrzebę bo chcę odtwarzać tylko dźwięk z video w najniższejże jakości 144 kb/s, ze względu że podczas jazdy często słabnie jakość sygnału komórkowego i przerywa odtwarzanie, a potem trzeba na nowo uruchomić video. Jest znacznie częstsze gdy będą w na początku w dobrym zasięgu ustawi się automatycznie wyższą jakość odtwarzania. Tel. Huawei Y5 2018 Android 8.1 Pozdrawiam Zbigniew Zbigniew123 Seburo Oct 14, 2021, 1:14:47 AM

Cześć Zbigniew

Dziękujemy za wsparcie w tym, co robimy z Firefoksem dla Androida.

Podoba mi się pomysł, o którym mówisz, i byłoby wspaniale umieścić go w Firefoksie dla Androida. To powiedziawszy, myślę, że kontrola, na którą patrzysz, jest częścią stron internetowych z treściami wideo, a nie przeglądarką (Firefox) i jako taka jest poza naszą kontrolą.

Mam nadzieję, że to pomoże.

Hi Zbigniew

Thank you for your support with what we are doing with Firefox for Android.

I like the idea of what you are saying and it would be great to include it in Firefox for Android. That said, I think that the control you are looking at is part of the web pages with video content rather than the browser (Firefox) and as such is out of our control.

I hope that this helps. Avoid support scams. We will never ask you to call or text a phone number or share personal information. Learn more here.

Mark it as solved This doesn't solve my problem Browse for unsolved questions and help a Firefox user Solving 1 issue helps up to 1,000 users a day! This email is automatically sent by a robot. Our robot can’t respond to your question, but our forum contributors can! If you want to respond to them, please click here.

Witam

 Dziękuje za szybką odpowiedź.

myślę, że kontrola, na którą patrzysz, jest częścią stron internetowych z treściami wideo, a nie przeglądarką (Firefox) i jako taka jest poza naszą kontrolą. Sądzę ,że to nie jest wina tych stron , ponieważ jak przełączę w menu przeglądarki Firefox Android na wersje komputerową to wtedy jest dostępny przycisk ustawień.Zrzuty ekranów w załączniku 1 Wersja przeglądarki Firefox 2 Ustawienie w menu mobilne 3 Ustawienie w menu komputerowe Pozdrawiam Zbigniew

Asked by zgo123 1 வாரத்திற்கு முன்பு

Answered by Seburo 1 வாரத்திற்கு முன்பு

Multiple windows/instances on android?

Is it possible to open multiple windows/instances with Firefox for Android? Chrome on Android allows you to open new windows.

Asked by Jamie Kitson 1 வாரத்திற்கு முன்பு

Last reply by Seburo 1 வாரத்திற்கு முன்பு

Accessing about:config on Firefox Android (August 2020)

This thread was not resolved and sould not have been closed. No adequate solutions, remedies, or promises for fixes were provided. No valid argument for not providing s… (மேலும் படிக்க)

This thread was not resolved and sould not have been closed. No adequate solutions, remedies, or promises for fixes were provided. No valid argument for not providing such was given. Please re-open.

It is the nature of mobile apps that users can only choose between the latest vesion and whatever version they currently have. When they allow the update they may regret it. It is actually quite troublesome to reinstall an older version of an app; on Android with an APK it is possible; but, quite frankly, users should be able to control which versions of apps are installed on their devices. GAFAM, of course, have no interest in allowing this.

Please roll-back Fenix from the main stream until it is actually ready for release, or risk making a thin user base even thinner.

Asked by Jake 1 வாரத்திற்கு முன்பு

Last reply by Seburo 1 வாரத்திற்கு முன்பு

Zbigniew123

Witam Dziękuję za fajnie działającą przeglądarkę Firefox 92.1.1. Chciałem za sugerować żeby wprowadzić możliwość ustawienia jakości video na stałe Jest to możliwe ala prz… (மேலும் படிக்க)

Witam Dziękuję za fajnie działającą przeglądarkę Firefox 92.1.1. Chciałem za sugerować żeby wprowadzić możliwość ustawienia jakości video na stałe Jest to możliwe ala przycisk ustawień jest dostępny w ustawieniu wersji okna przeglądania "na komputer" W ustawieniu mobilnym brak przycisku ustawienia jakości odywarzania. Poza tym kłopotliwe jest za każdym nowym włączeniem w wersji okna komputerowego powtarzać potrzebne ustawieni. Mam taką potrzebę bo chcę odtwarzać tylko dźwięk z video w najniższejże jakości 144 kb/s, ze względu że podczas jazdy często słabnie jakość sygnału komórkowego i przerywa odtwarzanie, a potem trzeba na nowo uruchomić video. Jest znacznie częstsze gdy będą w na początku w dobrym zasięgu ustawi się automatycznie wyższą jakość odtwarzania. Tel. Huawei Y5 2018 Android 8.1 Pozdrawiam Zbigniew

Asked by zgo123 1 வாரத்திற்கு முன்பு

Last reply by Seburo 1 வாரத்திற்கு முன்பு

  • தீர்வுற்றது

小米手机安全键盘会造成火狐浏览器卡死,有时还会自动退出

手机:小米11pro 中国版 miui版本:12.5.12 火狐浏览器版本:google play 版 92.1.1

描述:在火狐中打开只要是输入密码的网页,手机调用小米安全键盘,浏览器就会卡主,有时会卡死。 这种现象100%出现,希望你们检查一下,我同时也向小米公司反馈了,小米还没有答复。

Asked by a7728588 1 மாதத்திற்கு முன்பு

Answered by Seburo 2 வாரங்களுக்கு முன்பு

Firefox for Android downloader errors

I'm trying to download some videos from Brighten.com on my Android phone in Firefox used to work beautifully all of a sudden now it shows download started and within one … (மேலும் படிக்க)

I'm trying to download some videos from Brighten.com on my Android phone in Firefox used to work beautifully all of a sudden now it shows download started and within one second it says download complete and I have a part file that's all it'll do I have done network reset to my phone and I don't know what's caused it nothing has changed I have not added anything I have not changed any settings anybody have any idea what I might can possibly do to be able to use the downloader last week it would complete downloading a video and then it would start downloading it again but it never would finish and the only way I could get it to stop was I would have to power off the phone and then power it back on thank you for any help anybody can give me and blessings to all of you and all you love we're living in some very odd times right now. Oh one more thing there isn't any download apps that Firefox offers that work I tried that smart downloader what a piece of crap I don't know why they have them on their add-ons page if they're not going to work thanks y'all have a good day

Asked by 1ARICHARDhead 2 வாரங்களுக்கு முன்பு

Last reply by Seburo 1 வாரத்திற்கு முன்பு

Downloading large file over WiFi (via 'Dowload link') shows no progress (% completed) and often fails in Firefox for Android leaving no traces in the Firefox Downloads list

Hi! Have been using Firefox for Android for years. Cannot solve the following issue: trying to download a large file over (slow?) WiFi displays no signs of a download in… (மேலும் படிக்க)

Hi! Have been using Firefox for Android for years. Cannot solve the following issue: trying to download a large file over (slow?) WiFi displays no signs of a download in progress (except for WiFi activity indicator in the top panel) and nothing happens (no files in the download folder, no records in the Firefox downloads list). If I retry it sometimes works. If I start another browser (Samsung Internet) the download works fine. The device is Samsung Note 8 with the latest updates installed (Android 9). The problem does not reproduce over mobile data connection (4G internet mostly, faster than the WiFi connection I use). Firefox is 92.1.1 but I have seen the issue with all previous versions in the last couple of years.

Sample scenario to reproduce: 1. open https://echo.msk.ru/programs/observation/2909078-echo/ 2. tap and hold the download tab above the video 3. a popup windows appears with the https://cdn.echo.msk.ru/snd/2021-09-25-observation-1210-3532210.mp3 title, select "Download link" (is there any other way in Firefox to download the link?) 4. the popup window disappears and nothing seems to be going on... If I go to "3 dots" menu > Downloads the file is not listed there. 5. Sometimes the download does succeed. In this case I see a notification from the Download manager in the top panel which reads 2021-09-25-observation-1210-3532210(3).mp3 was downloaded where the '(3)' suggests the previous 2 attempts to download the file did try to create the file on the device! The file is about 63 MB.

Thanks, Dmitry

Asked by dd_fire 1 மாதத்திற்கு முன்பு

Last reply by Seburo 2 வாரங்களுக்கு முன்பு

ScreenshotGo

Backups of the Firefox ScreenshotGo screenshots to the Google Cloud. I'm changing Smartphone's tonight or tomorrow & as of now my screenshots taken with this app Back… (மேலும் படிக்க)

Backups of the Firefox ScreenshotGo screenshots to the Google Cloud. I'm changing Smartphone's tonight or tomorrow & as of now my screenshots taken with this app Backup Automatically to the Google Cloud. I forget but think they may even have their own folder e.g. ScreenshotGo Screenshots. The question is I forget how the backups got started And since currently this is a new Nokia Phone (it came with most functions Broken)! When I swap over to my Brand New Moto G 5 G Smartphone I don't care if it has a built-in screenshot button I love this app. Do you know if I have to do something special to get these screenshots backed-up with the rest of my data? Respectfully, Barry

Asked by popsbarry@gmail.com 2 வாரங்களுக்கு முன்பு

Last reply by Seburo 2 வாரங்களுக்கு முன்பு