பயர்பாக்ஸ் OS காண்க தரவு பயன்பாடு

குறிப்பு: ஒரு சிம் அட்டை பயன்பாடு வேலை செய்ய பொருட்டு தொலைபேசி சேர்த்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும்.

Firefox OS Cost Control Icon

 1. பயன்பாடு பயன்பாட்டை திறக்க,மேலே ஐகானை தட்டவும்.
  • பயன்படுத்தப்படும் தரவு அளவு தோன்றுகிறது.

   usage

 2. பயன்பாடு கட்டுப்பாடுகள் மாற்ற அல்லது மீட்டமைக்க,மேல் வலது கியர் தட்டி.
  பயன்பாடு அமைப்புகள் திரையில் தோன்றும்.

  usage_settings

 3. தரவை அழிக்க மீட்டமை பட்டனை தட்டவும் மற்றும் உங்கள் பயன்பாடு கண்காணிப்பு தொடங்கும்.
குறிப்பு: எந்த திரையில் இருந்து தரவை பயன்பாடு காண, எம்பி அறிவித்தல் தட்டில் மீட்டர் பயன்படுத்தப்படுகிறது சரிபார்க்க கீழ்நோக்கி இழுத்தால். நீங்கள் எச்சரிக்கை பொத்தானை இயலுமைப்படுத்த வேண்டும் என்றால், நீங்கள் அமைப்பில் தரவு எல்லை அடைய மீட்டர் சிவப்பு மாறும்.



இந்த கட்டுரையை பகிர்ந்து: http://mzl.la/18mXKnR


Share this article: http://mzl.la/1EYhVMr

Was this article helpful? Please wait...

These fine people helped write this article: cskumaresan. You can help too - find out how.