cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Vad är Webmaker?

WebMaker är ett projekt av Mozilla Foundation som hjälper dig och miljontals andra att skapa fantastiska saker på webben.

Miljarder människor använder webben varje dag, men hur många av dem nöjer sig med att bara använda den, istället för att skapa den? Vi vill visa världen hur man kan skapa någonting att vara stolt över och kanske ännu viktigare, förstå hur själva webben verkligen fungerar.

Webmaker.org erbjuder en uppsättning av kreativa verktyg, lärarresurser och evenemangsguider för att flytta massan från användare till att bli skapare.

Besök vår sida om oss för att lära dig mer
Customize this article

Firefox

Firefox for Android

Thunderbird

Version History
Revision #:
3 of 3
Last update:
‎31-01-2017 08:43 AM
Updated by:
 
Tags (1)