cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Wat is Webmaker?

Webmaker is een project van de Mozilla Foundation dat is bestemd om u iets geweldigs op het web te helpen bouwen

Miljarden mensen maken dagelijks gebruik van het internet, maar hoeveel ervan zijn slechts gebruikers in plaats van makers? We willen de wereld laten zien hoe men iets kan maken om trots op te zijn, en belangrijker nog, dat men begrijpt hoe het internet zelf nu precies werkt.

Webmaker.org biedt een aantal creatieve hulpmiddelen, onderwijsbronnen en evenementengidsen om van het grote gebruikerspubliek makers te maken.

Bezoek onze Over-pagina voor meer info.
Customize this article

Firefox

Firefox for Android

Thunderbird

Version History
Revision #:
3 of 3
Last update:
‎31-01-2017 07:59 AM
Updated by:
 
Contributors
Tags (1)