cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Forumantwoord - Wisselen naar vorige thema

Hallo,

Een thema is een add-on die het visuele uiterlijk van Firefox wijzigt. Wanneer er meerdere thema’s zijn geïnstalleerd, kunt u als volgt naar een ander thema omschakelen:

  1. Klik op de menuknop New Fx Menu en kies Add-ons.
  2. Wissel naar het tabblad Vormgeving. U zou uw eerder gebruikte persona’s in de lijst moeten kunnen vinden.
  3. Zoek de persona die u wilt gebruiken en klik op de knop Inschakelen.

Om de andere persona’s te de-installeren kunt u op de bijbehorende knop Verwijderen klikken, waarna ze direct worden verwijderd.

Zie voor meer informatie over Firefox-thema’s het artikel Thema’s gebruiken om het uiterlijk van Firefox te wijzigen.

Heeft dit uw vraag beantwoord? Laat het ons weten.

Customize this article

Firefox

Firefox for Android

Thunderbird

Version History
Revision #:
3 of 3
Last update:
‎31-01-2017 08:03 AM
Updated by:
 
Contributors