cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Forumantwoord - Een extensie de-installeren

Doe het volgende om een mogelijk ongewenste extensie te de-installeren:

  1. Klik op de menuknop New Fx Menu en kies Add-ons.
  2. Klik zodra de Add-onbeheerder in een nieuw tabblad is geopend op de knop Extensies aan de linkerkant van het venster.
  3. Aan de rechterkant verschijnt een lijst van uw geïnstalleerde extensies, samen met knoppen rechts van elke extensie.
  4. Om een extensie uit Firefox te verwijderen klikt u gewoon op de knop Verwijderen. U zou een melding moeten zien die u over de geslaagde verwijdering van de add-on informeert.
  5. Houd er rekening mee dat bepaalde add-ons een herstart van Firefox vereisen om volledig te worden verwijderd. Om een herstart van Firefox na het verwijderen van de add-on uit te voeren klikt u op de koppeling Nu herstarten in de melding.

Meer informatie over het verwijderen van extensies vindt u in de volgende artikelen:

Customize this article

Firefox

Firefox for Android

Thunderbird

Version History
Revision #:
3 of 3
Last update:
‎31-01-2017 07:54 AM
Updated by:
 
Contributors