cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Forumantwoord- Cookies en de buffer wissen

Hallo,

Veel problemen met websites kunnen worden veroorzaakt door beschadigde cookies of bufferinhoud. Om deze problemen te kunnen verhelpen is het wissen van zowel cookies als de buffer de eerste stap. Noot: Hierdoor wordt u tijdelijk afgemeld bij alle websites waarbij u was aangemeld. Doe het volgende om de buffer en cookies te wissen:

  1. Klik op de menuknop New Fx Menu , kies Geschiedenis en daarna “Recente geschiedenis wissen…”.
  2. Selecteer “Alles” onder “Te wissen tijdsperiode”.
  3. Klik nu op het pijltje naast Details om de lijst van details uit of samen te vouwen.
  4. Plaats in de lijst van details een vinkje bij Buffer en Cookies en haal alle overige vinkjes weg.
  5. Klik nu op de knop “Nu wissen”.

Meer informatie is te vinden in het artikel Navigatie-, zoek- en downloadgeschiedenis verwijderen in Firefox.

Heeft dit uw problemen verholpen? Meld het aan ons terug!

Dank u.

Customize this article

Firefox

Firefox for Android

Thunderbird

Version History
Revision #:
3 of 3
Last update:
‎31-01-2017 08:03 AM
Updated by:
 
Contributors