cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Cookies inschakelen op de iPhone

Mozilla Persona (voorheen bekend als BrowserID) is een nieuwe manier voor gebruikers om zich bij websites aan te melden via hun e-mailadres. Implementaties van Mozilla Persona zijn doorgaans afhankelijk van cookies, maar in versies van de iPhone met iOS 5 zijn cookies standaard uitgeschakeld.

Dit artikel beschrijft hoe men cookies op de iPhone kan instellen, waardoor iPhone-gebruikers zich bij websites kunnen aanmelden met Mozilla Persona.

 1. Selecteer het pictogram Instellingen vanaf het beginscherm:

  iPhone-home-settings
 2. Selecteer Safari in de Instellingen:

  settings-safari
 3. Selecteer “Cookies accepteren” in de instellingen van Safari:

  safarisettings-cookies
 4. Selecteer “Van bezocht” in de cookie-instellingen:

  cookiesettings-fromvisited

U dient Safari opnieuw op te starten om de nieuwe instellingen van kracht te laten worden. Om Safari opnieuw te starten:

 1. Druk nogmaals op de knop Home en selecteer het Safari-pictogram om Safari te openen:

  home-safari-iPhone
 2. Druk zodra Safari is geopend nogmaals op de knop Home en houd deze nu enkele seconden ingedrukt, totdat het beginscherm weer verschijnt.
 3. Selecteer nogmaals het Safari-pictogram om Safari opnieuw te openen.
Customize this article

Firefox

Firefox for Android

Thunderbird

Version History
Revision #:
3 of 3
Last update:
‎31-01-2017 07:09 AM
Updated by:
 
Contributors
Tags (1)