cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Co je Webmaker?

Webmaker je projekt organizace Mozilla Foundation, jehož smyslem je pomáhat vám vytvářet něco úžasného na webu.

Denně používá Web miliarda lidí, ale kolik z nich jsou jen konzumenti namísto toho, aby jej vytvářeli? Chceme ukázat lidem, jak vytvořit něco, na co budou hrdí – a co je důležitější – pomoci jim pochopit, jak samotný web opravdu funguje.

Webmaker.org nabízí sadu kreativních nástrojů, výukových zdrojů a průvodců akcí, aby se masy pohli směrem od uživatelů k tvůrcům.

Navštivte naši stránku a dozvíte se více.
Customize this article

Firefox

Firefox for Android

Firefox for iOS

Firefox OS

Firefox Focus

Thunderbird

Webmaker

Version History
Revision #:
3 of 3
Last update:
3 weeks ago
Updated by:
 
Tags (1)