zrušit
Zobrazování výsledků pro 
Hledat místo 
Měli jste na mysli: 

Zobrazení a vzhled

Seřadit podle:
Správce hesel Firefoxu bezpečně uchovává uživatelská jména a hesla, která používáte k přihlášení se na webových stránkách a zároveň jimi při vašem přístupu na tyto stránky předvyplňuje přihlašovací pole. Tento článek vám ukáže, jak používat Správce hesel pro zapamatování, zobrazování, mazání a ochranu svých hesel. Obsah 1 Jak zajistit, aby si Firefox pamatoval uživatelská jména a hesla 2 Správa několika účtů na jednom webu 3 Zobrazení a mazání hesel 4 Ochrana hesel 5 Máte problémy s uživatelskými jmény a hesly? Jak zajistit, aby si Firefox pamatoval uživatelská jména a hesla Když zadáte uživatelské jméno a heslo, které jste si pro danou webovou stránku ještě neuložili, dotáže se vás Firefox, zda si má údaje zapamatovat. Tip: Když klepnete mimo dialog pro zapamatování hesla, dialog zmizí. Pro jeho opětovné zobrazení klepněte na ikonku klíče po levé straně adresního řádku. V případě, že se vás Firefox nedotáže, zda si přejete heslo uložit, přečtěte si článek Uživatelské jméno a heslo se neuloží. Možnosti v dialogu pro zapamatování hesla: Chcete-li, aby si Firefox zapamatoval vaše uživatelské jméno a heslo, klepněte na tlačítko Zapamatovat hesloZapamatovat. Při příští návštěvě tohoto webu je pak za vás Firefox automaticky vyplní do přihlašovacích polí. Pokud jste uložili chybné uživatelské jméno či heslo, jednoduše na příslušné stránce zadejte to správné a Firefox se vás znovu dotáže, zda si jej přejete uložit. Pro jeho uložení klepněte na tlačítko Aktualizovat hesloAktualizovat. Nechcete-li momentálně své uživatelské jméno a heslo ukládat, klepněte v rozbalovací nabídce na Nyní ne. Při příští návštěvě tohoto webu budete opět na jejich uložení dotázáni. Chcete-li, aby se Firefox u tohoto webu nikdy nedotazoval na zapamatování uživatelských jmen a hesel, zvolte v rozbalovací nabídce Nikdy si nepamatovat hesla na tomto serveru. Kdykoli se pak budete na tomto webu přihlašovat, nebudete již na uložení uživatelského jména a hesla dotazováni. Pokud si to později rozmyslíte a budete chtít, aby se Firefox u tohoto webu opět ptal na uložení uživatelských jmen a hesel, budete muset web odebrat ze seznamu výjimek v sekci Zabezpečení dialogového okna Možnosti.Pokud si to později rozmyslíte a budete chtít, aby se Firefox u tohoto webu znovu ptal na uložení uživatelských jmen a hesel, budete muset web odebrat ze seznamu výjimek v sekci Zabezpečení dialogového okna Předvolby. Chcete-li tentokrát přeskočit ukládání vašeho uživatelského jména a hesla, zvolte v rozbalovací nabídce Nyní ne. Při příští návštěvě tohoto webu budete opět vyzváni k uložení svého uživatelského jména a hesla. Poznámka: Některé weby nabízejí zaškrtnutím políčka možnost trvalého přihlášení. Jedná se o funkci příslušných webových stránek a funguje nezávisle na tom, zda jste si ve Firefoxu uživatelské jméno a heslo uložili či ne. Správa několika účtů na jednom webu Pokud máte na nějakém webu vytvořeno více účtů, může si Firefox uložit přihlašovací údaje k nim všem. Při návštěvě tohoto webu pak jen vyberete příslušný účet a Firefox přihlašovací údaje vyplní. Klepněte pravým tlačítkem myšiPodržte klávesu Control a klepněte do pole pro zadání uživatelského jména. Zobrazí se kontextová nabídka. Klepněte na Vyplnit přihlášení. Vyberte uživatelské jméno, kterým se chcete přihlásit. Firefox za vás automaticky vyplní uživatelské jméno i heslo. Zobrazení a mazání hesel Pro zobrazení hesel jen pro určitý web klepněte na tomto webu pravým tlačítkem myšipodržte klávesu Control a klepněte na tomto webu do pole pro zadání uživatelského jména, z nabídky zvolte Vyplnit přihlášení a poté Zobrazit uložená přihlášení. Uživatelská jména a hesla, která si Firefox uložil, můžete snadno spravovat. Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko a zvolte MožnostiPředvolby. Přejděte do sekce Zabezpečení. Klepněte na tlačítko Zobrazit hesla...Uložená přihlášení. Otevře se Správce hesel. Obrázek "spravce-hesel-2-fx42" neexistuje. Pro zobrazení hesel, která jste uložili, klepněte na tlačítko Zobrazit hesla. Po zavření okna se hesla opět skryjí. Pomocí vyhledávacího pole můžete zobrazit pouze určité weby či uživatelská jména. Klepnutím na znak X ve vyhledávacím poli zrušíte vyhledávání a znovu uvidíte celý seznam. Pro odebrání uživatelského jména a hesla pro určitý web je vyberte ze seznamu a klepněte na tlačítko Odebrat. Pro odebrání všech uložených uživatelských jmen a hesel klepněte na tlačítko Odebrat vše. Po potvrzení této volby budou všechna uložená uživatelská jména a hesla smazána. Pro import hesel z prohlížeče Chrome nebo Internet Explorer klepněte na tlačítko Importovat... a postupujte podle pokynů Průvodce importem. Poznámka: Možnost importovat položky do Správce hesel je momentálně dostupná pouze v systému Windows. Ochrana hesel Pokud na všech webech používáte stejné jednoduché heslo, jste náchylnější ke zcizení identity. V článku Jak zvolit bezpečnější heslo je popsána jednoduchá metoda vytváření bezpečných hesel, a Správce hesel vám je všechny, jak je popsáno výše, pomůže si zapamatovat. Ačkoliv Správce hesel uchovává vaše uživatelská jména a hesla na vašem pevném disku v šifrované formě, přesto si je může někdo, kdo má přístup k vašemu počítači, nechat zobrazit a použít. Článek Ochrana uložených přihlašovacích údajů pomocí hlavního hesla ukazuje, jak tomu zamezit a to i v případě, že se váš počítač ztratí nebo bude ukraden. Máte problémy s uživatelskými jmény a hesly? Následující články vám pomohou s řešením problémů, které s uživatelskými jmény a hesly souvisí: Uživatelské jméno a heslo se neuloží Obnova vašeho hlavního hesla, pokud jste jej zapomněli
Zobrazit celý článek
Firefox nabízí možnost zvětšit či zmenšit velikost buď celé webové stránky nebo pouze velikost zobrazeného textu a zlepšit tak jeho čitelnost. Zde vysvětlíme, jak to funguje. Obsah 1 Jak zvětšit nebo zmenšit stránku 1.1 Jak změnit pouze velikost textu 1.2 Nastavení minimální velikosti textu Jak zvětšit nebo zmenšit stránku Zvětšit či zmenšit stránku můžete několika způsoby. Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko po pravé straně. V její horní části se bude nacházet tlačítko pro přiblížení a oddálení stránky. Tlačítkem + stránku přiblížíte a tlačítkem – ji oddálíte. Číslo uprostřed ukazuje úroveň zvětšení stránky – klepnutím na něj ji vrátíte na hodnotu 100% (normální velikost). Aktuální úroveň zvětšení stránky máte také uvedenou v adresním řádku: Klávesové zkratky: Zvětšit nebo zmenšit stránku také můžete pomocí klávesnice. Pro přiblížení webové stránky stiskněte klávesu CmdCtrl a spolu s ní klávesu +, pro oddálení stiskněte klávesu CmdCtrl a spolu s ní klávesu –, pro nastavení normální velikosti stránky stiskněte klávesu CmdCtrl a spolu s ní klávesu 0. Tip: Pokud chcete nastavit výchozí úroveň velikosti pro všechny stránky, můžete zkusit rozšíření NoSquint Plus. Jak změnit pouze velikost textu Nemusíte měnit velikost všeho, co se na stránce nachází, ale pouze velikost textu. Stiskněte klávesu Alt pro dočasné zobrazení hlavní nabídky. Klepněte na nabídku Zobrazení a přejděte do podnabídky Velikost stránky. Zaškrtněte volbu Pouze velikost textu. Nyní se při zvětšování či zmenšování stránky bude měnit pouze velikost textu, nikoliv obrázků. Nastavení minimální velikosti textu Ve Firefoxu můžete nastavit, aby všechen zobrazený text nebyl menší než nastavená minimální velikost. Pokud webová stránka obsahuje text menší, Firefox jej automaticky zvětší na zvolené minimum. Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko a zvolte MožnostiPředvolby. Přejděte do sekce Obsah. V podsekci Písma a barvy klepněte na tlačítko Rozšířené.... V rozbalovacím seznamu Minimální velikost fontů zvolte minimální velikost v pixelech, ve které může být text zobrazen. Klepnutím na tlačítko OK uložíte provedené změny. Alternativní způsob: Nemůžete-li přistoupit k nastavení písma skrze tlačítko nabídky, zadejte do adresního řádku about:config, vyhledejte předvolbu font.minimum-size a změňte její hodnotu na 0.
Zobrazit celý článek
Pro Mac není tlačítko Firefox k dispozici, neboť hlavní nabídka je součástí operačního systému. Tlačítko Firefox (oranžové)(v Ubuntu hnědé) je funkce přidaná od Firefoxu 4 jako náhrada hlavní nabídky. Obsahuje nejčastěji používané funkce přehledně uspořádané na jednom místě. Při maximalizaci okna jsou panely zobrazovány vedle něj pro více prostoru pro ostatní prvky okna. Tento článek popisuje, jak tlačítko povolit, pokud jej nevidíte.   Poznámka: Tento článek je platný pro nejnovější verzi , kterou si můžete stáhnout z adresy mozilla.org/firefox.   Obsah 1 Proč není tlačítko vidět? 2 Jak jej zobrazit? 3 Jak vrátit hlavní nabídku zpět místo tlačítka Firefox? Proč není tlačítko vidět? Pro zobrazení Firefoxu jako ostatní programy ve Windows XP je místo tlačítka Firefox zobrazena hlavní nabídka, zatímco ve Windows Vista a 7 je ve výchozím nastavení zmiňované tlačítko.Pro zobrazení Firefoxu jako ostatní programy je místo tlačítka Firefox zobrazena hlavní nabídka. Jak jej zobrazit? Jednoduše! Stačí vypnout hlavní nabídku! Jak na to: Klepněte pravým tlačítkem na volné místo Lišty navigace či řádku s panely a zrušte označení u Hlavní nabídka v otevřené kontextové nabídce. Jak vrátit hlavní nabídku zpět místo tlačítka Firefox? Pokud naopak upřednostňujete hlavní nabídku, stačí ji obdobným způsobem opět zapnout. Klepněte pravým tlačítkem na volné místo Lišty navigace či řádku s panely a označte Hlavní nabídka v otevřené kontextové nabídce. Nedisponujete-li myší, stiskněte klávesy Alt + Z, poté klávesu N a nakonec klávesu H.  
Zobrazit celý článek