cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Odstranjevanje brskalnika Internet Explorer

Če ste si namestili Firefox, vam brskalnika Internet Explorer ni treba odstraniti. Dejansko sistem Windows in nekateri programi Internet Explorer potrebujejo za svoje pravilno delovanje. Potrebujete ga lahko da tudi za dostop do določenih strani, npr. Windows Update.

Če želite, da drugi programi za dostop na splet uporabljajo Firefox, si poglejte Kako izbrati Firefox za prednastavljeni brskalnik.

Če želite odstraniti bližnjice do brskalnika Internet Explorer, lahko uporabite možnost v sistemu Windows "Set Program Access and Defaults". Za več o tem si poglejte spodnje članke na Microsoftovi strani:

Temelji na informacijah iz Internet Explorer (mozillaZine KB)

Customize this article

Firefox

Firefox for Android

Firefox for iOS

Firefox OS

Thunderbird

Version History
Revision #:
3 of 3
Last update:
‎31-01-2017 04:17 PM
Updated by:
Senior User
 
Contributors
Tags (1)