cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Ali Firefox dela na Windows 7

Microsoft Windows 7 je najnovejša verzija operacijskega sistema Windows. Firefox 3.0 in 3.6 lahko uporabljate na Windows 7, tako kot se ju uporablja na Windows Vista.

Za navodila, kako namestiti Firefox, glejte Kako namestiti Firefox za Windows.

Customize this article

Firefox

Firefox for Android

Firefox for iOS

Firefox OS

Thunderbird

Version History
Revision #:
2 of 2
Last update:
‎31-01-2017 03:53 PM
Updated by:
Senior User
 
Contributors
Tags (1)