zrušit
Zobrazování výsledků pro 
Hledat místo 
Měli jste na mysli: 

Záložky a panely

Seřadit podle:
Firefox automaticky vytváří zálohy vašich záložek a posledních 15 záloh si ponechává v úschově. Tento článek popisuje, jak obnovit záložky z automaticky vytvořené zálohy, jak vytvořit a obnovit svou vlastní zálohu záložek a jak své záložky přesunout na jiný počítač. Pokud se stane,
Zobrazit celý článek
Firefox může obnovit všechna okna a panely, které byly otevřeny při jeho posledním řádném i neočekávaném ukončení. Tento článek popisuje okolnosti, za kterých Firefox obnovuje předchozí relaci a také jaké máte možnosti konfigurace této funkce. Poznámka: Obnova relací může zachovat
Zobrazit celý článek
Tento článek popisuje, jak přenést Oblíbené položky z Internet Exploreru na jiném počítači do záložek Firefoxu ve Windows. V současné době není prohlížeč Internet Explorer pro váš operační systém dostupný. Kopírujete své Oblíbené položky nacházející se ve stejném počítači? Přečtšte
Zobrazit celý článek
Chcete navštívit stránky, které jste měli otevřené, než jste posledně ukončili Firefox? Zde naleznete pár jednoduchých postupů, jak na to. Obsah1 Obnova předchozí relace z výchozí domovské stránky2 Obnova předchozí relace z nabídky Historie3 Obnova předchozí relace při každém spuštění
Zobrazit celý článek
Firefox pro Android umožňuje snadno vytvářet a spravovat více panelů. Tento článek vám ukáže, jak na to. Obsah1 Kde jsou mé panely?1.1 "Přepnutí na panel" v našeptávači2 Jak otevřu nový panel?2.1 Otevření prázdného panelu3 Otevření odkazu v novém panelu3.1 Anonymní panel4
Zobrazit celý článek
Poznámka: Tento článek se nevztahuje na vaši verzi Firefoxu. Firefox již neobsahuje nastavení pro skrytí lišty s panely v případě, že máte otevřený pouze jeden panel, avšak existuje rozšíření, pomocí něhož lze toto realizovat. Přejděte na stránku rozšíření Hide Tab Bar With One
Zobrazit celý článek
Lišta navigace obsahuje tlačítka pro přesun z jedné stránky na druhou a dále pak adresní řádek a pole vyhledávání. Pokud shledáte, že jedna z následujících položek na liště chybí, přečtěte si článek Toolbar items missing. V Linuxu používá Firefox ikony systémového motivu, tudíž se vzhled ikon v tomto článku může lišit od vzhledu ikon ve vašem Firefoxu. Obsah 1 Výchozí sada položek 1.1 Adresa a vyhledávání 2 Další dostupné položky 3 Oddělovač a mezery Výchozí sada položek Když poprvé spustíte Firefox, budou se na liště navigace nacházet tyto položky: Ikona Popis Přechod na předcházející nebo následující stránku v historii (nelze-li přejít vpřed, tlačítko vpřed se nezobrazuje) Znovunačte aktuální stránku, pokud se momentálně nenačítá Při načítání aktuální stránky zastaví její načítání Zobrazí domovskou stránku (příp. domovské stránky) Zobrazí všechny záložky Ikona Popis Přechod na předcházející stránku v hostorii Přechod na následující stránku v historii (nelze-li přejít vpřed, tlačítko se nezobrazuje) Znovunačte aktuální stránku, pokud se momentálně nenačítá Zastaví načítání aktuální stránkyPři načítání aktuální stránky zastaví její načítání | Zobrazí domovskou stránku (příp. domovské stránky) Windows 7 a Vista Ikona Popis Přechod na předcházející nebo následující stránku v historii Znovunačte aktuální stránku Zastaví načítání aktuální stránky Zobrazí domovskou stránku (příp. domovské stránky) Windows XP Ikona Popis Přechod na předcházející nebo následující stránku v historii Znovunačte aktuální stránku Zastaví načítání aktuální stránky Zobrazí domovskou stránku (příp. domovské stránky) Ikona Popis Přechod na předcházející nebo následující stránku v historii Znovunačte aktuální stránku Zastaví načítání aktuální stránky Zobrazí domovskou stránku (příp. domovské stránky) Adresa a vyhledávání Zobrazení Popis V adresním řádku se zobrazuje adresa aktuální webové stránky. Chcete-li přejít na novou stránku, zadejte její adresu a stiskněte EnterReturn. V poli vyhledávání lze pomocí zvoleného vyhledávače prohledávat Web. Chcete-li vyhledat nový termín, zadejte jej do pole a stiskněte EnterReturn. Další dostupné položky Lištu navigace si můžete upravit dle vlastních potřeb a přidat na ni následující položky (více se dozvíte v článku Jak si upravím lišty Firefoxu?): Ikona Popis Vytiskne aktuální stránku Indikátor stavu načítání aktuální stránky Správce stahování, zobrazuje průběh právě probíhajících stahování Zobrazí historii navštívených stránek v postranní liště Zobrazí vaše záložky v postranní liště Otevře nové okno prohlížeče Vyjmout Kopírovat Vložit Zobrazí okno v režimu celé obrazovky Přiblíží nebo oddálí aktuální stránku Podle stavu vašeho připojení k serveru Sync buďto nastaví službu Sync, nebo zahájí synchronizaci Přihlásí vás k odběru RSS kanálu na aktuální stránce Zobrazí okno Skupiny panelů Windows 7 a Vista Ikona popis Vytiskne aktuální stránku Správce stahování, zobrazuje průběh právě probíhajících stahování Zobrazí historii navštívených stránek v postranní liště Zobrazí vaše záložky v postranní liště Otevře nový panel Otevře nové okno prohlížeče Vyjmout Kopírovat Vložit Zobrazí okno v režimu celé obrazovky Windows XP Ikona Popis Vytiskne aktuální stránku Správce stahování, zobrazuje průběh právě probíhajících stahování Zobrazí historii navštívených stránek v postranní liště Zobrazí vaše záložky v postranní liště Otevře nový panel Otevře nové okno prohlížeče Vyjmout Kopírovat Vložit Zobrazí okno v režimu celé obrazovky Ikona Popis Vytiskne aktuální stránku Správce stahování, zobrazuje průběh právě probíhajících stahování Zobrazí historii navštívených stránek v postranní liště Zobrazí vaše záložky v postranní liště Otevře nový panel Otevře nové okno prohlížeče Vyjmout Kopírovat Vložit Zobrazí okno v režimu celé obrazovky Ikona Popis Vytiskne aktuální stránku Správce stahování, zobrazuje průběh právě probíhajících stahování Zobrazí historii navštívených stránek v postranní liště Zobrazí vaše záložky v postranní liště Otevře nový panel Otevře nové okno prohlížeče Vyjmout Kopírovat Vložit Zobrazí okno v režimu celé obrazovky Oddělovač a mezery Pokud budete chtít, můžete na lištu také přidat oddělovače nebo mezery. Ikona Popis Oddělovač sloužící k vizuálnímu oddělení skupiny ikon Mezera s proměnlivou šířkou, která položky napravo od ní sune k pravému okraji okna Mezera s pevně danou šířkou
Zobrazit celý článek
REDIRECT Jak upravit vzhled nového Firefoxu do podoby starého Firefoxu
Zobrazit celý článek
Firefox si dokáže zapamatovat, co jste zadali do formulářů (neboli textových polí) na webových stránkách. To, co jednou zadáte do formuláře na nějaké stránce (třeba do vyhledávacího pole), budete mít při příští návštěvě této stránky k dispozici pro opětovné použití. V tomto článku se dozvíte, jak funkci automatického vyplňování formulářů použít a jak uložené údaje vymazat nebo zakázat jejich ukládání. Obsah 1 Použití funkce automatického vyplňování formulářů 2 Jak odstranit jednotlivé údaje z historie formuláře 3 Jak vymazat celou historii formulářů 4 Jak zakázat ukládání údajů zadávaných do formulářů 5 Řešení problémů Použití funkce automatického vyplňování formulářů Jak vyvolat a vložit do formuláře dříve zadaný údaj: Do pole formuláře zapište prvních pár písmen, načež se pod ním rozbalí seznam dříve do tohoto pole zadaných údajů, které vyhovují vašemu zápisu. Můžete si také nechat zobrazit všechny údaje, které kdy byly do pole zadány a to tak, že klepnete do prázdného pole a stisknete klávesu šipka dolů. Klávesou šipka dolů označte údaj, který chcete do pole vložit a stiskněte klávesu EnterReturn. Tím se tento údaj zadá do pole formuláře. Nebo to lze realizovat myší: kolečkem myši posouvejte seznam a až najdete požadovaný údaj, klepněte na něj. Jak odstranit jednotlivé údaje z historie formuláře Jestliže si přejete z historie formuláře odstranit jeden z údajů: Klepněte do pole formuláře a stisknutím klávesy šipka dolů nechte zobrazit všechny uložené údaje. Nebo můžete počet zobrazených položek zredukovat zapsáním několika prvních písmen příslušného údaje. Pomocí klávesy šipka dolů nebo umístěním ukazatele myši nad údaj označte údaj, který si přejete odstranit. Stisknutím kláves Shift+Delete údaj vymažete ze seznamu. Tímto způsobem můžete vymazat libovolné množství položek. Jak vymazat celou historii formulářů Pokud si přejete, aby Firefox všechny dříve do formulářů zadané údaje zapomenul: V horní části okna Firefoxu klepněte na tlačítko Firefox, poté na nabídku Historie a zvolte položku Vymazat nedávnou historii....Na liště s hlavní nabídkou klepněte na nabídku Historie a zvolte položku Vymazat nedávnou historii....V horní části okna Firefoxu klepněte na nabídku Historie a zvolte položku Vymazat nedávnou historii.... Z rozbalovací nabídky u volby Časové období mazání: vyberte Vše. Klepnutím na šipku vedle nápisu Podrobnosti zobrazte seznam položek, které lze vymazat. Nechte zaškrtnutou pouze položku Historie formulářů a hledání. Klepněte na tlačítko Vymazat. Dialogové okno Vymazání nedávné historie zmizí a všechny uložené údaje všech formulářových polí budou vymazány. Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko . Klepněte na položku Historie a poté na Vymazat nedávnou historii.... Z rozbalovací nabídky u volby Časové období mazání: vyberte Vše. Klepnutím na šipku vedle nápisu Podrobnosti zobrazte seznam položek, které lze vymazat. Nechte zaškrtnutou pouze položku Historie formulářů a hledání. Klepněte na tlačítko Vymazat. Všechny uložené údaje všech formulářových polí budou vymazány a dialogové okno Vymazání nedávné historie se zavře. Jak zakázat ukládání údajů zadávaných do formulářů Pokud si nepřejete, aby si Firefox pamatoval údaje, jež zadáváte do polí formulářů, můžete funkci automatického vyplňování formulářů vypnout: Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko a zvolte MožnostiPředvolby. Přejděte do sekce Soukromí. Z rozbalovací nabídky u volby Nastavení historie: zvolte Použít pro historii vlastní nastavení. Zrušte zaškrtnutí položky Pamatovat si historii hledání a formulářů. Zavřete stránku about:preferences. Všechny provedené změny budou automaticky uloženy. Vypnutí této funkce zakazuje i ukládání údajů zadaných do pole vyhledávání umístěného v liště navigace napravo od adresního řádku. Řešení problémů Zjistíte-li, že Firefox neukládá údaje, které zadáváte do formulářů a vy je tudíž nemáte k dispozici pro opětovné použití, přečtěte si prosím článek Firefox si nepamatuje text zadaný do formulářů. Založeno na informacích z článku Deleting autocomplete entries (mozillaZine KB)
Zobrazit celý článek
Firefox pro Android obsahuje nástroje, které usnadňují vyhledávání na webu a na stránce. Obsah1 Vyhledávací moduly2 Vyhledávání na stránce3 Vyhledávání na stránce4 Našeptávání5 Vyhledávací moduly6 Jak změním výchozí vyhledávač? Vyhledávací moduly Firefox pro Android obsahuje několik
Zobrazit celý článek
Když začnete psát do adresního řádku, vysune se pod ním našeptávač, což je seznam stránek, které jsou vám Firefoxem nabízeny. Tento článek vysvětluje, jak z tohoto seznamu odstranit jednotlivé nebo všechny položky. Obsah 1 Odebrání všech stránek konkrétního serveru 2 Odebrání jedné položky 3 Odebrání všech položek 4 Řešení problémů 4.1 Našeptávány jsou stále položky s hvězdičkou Odebrání všech stránek konkrétního serveru Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko , zvolte Historie a poté Zobrazit celou historii. Otevře se okno Knihovna stránek. Do vyhledávacího pole v pravém horním rohu zadejte název serveru, který si přejete odstranit, nebo některé z jeho stránek, a stiskněte EnterReturn. Klepněte pravým tlačítkem myšiPodržte klávesu Ctrl a klepněte na libovolnou stránku serveru, který si přejete odstranit a z nabídky zvolte položku Odebrat celý web. Poznámka: Tímto z historie odstraníte všechny stopy po tomto serveru. Více informací se dozvíte v článku Vymazání nedávné historie. Zavřete okno Knihovna stránek. Odebrání jedné položky Klepněte na malou šipku nacházející se zcela napravo adresního řádku. Pomocí klávesy ↓ nebo umístěním ukazatele myši nad dotyčnou položku zvýrazněte položku, kterou si přejete odstranit. Následně podržte klávesu Shift a stiskněte klávesu Delete. Tím zvýrazněnou položku odstraníte. Odebrání všech položek Poznámka: Položky s hvězdičkou pochází z vašich záložek a ne z historie prohlížení. Zdrojem našeptávače jsou kromě historie prohlížení také vaše záložky. Nechcete-li, aby se záložky našeptávaly, přečtěte si článek Změna nastavení adresního řádku. V horní části okna Firefoxu klepněte na tlačítko Firefox, přejeďte myší nad nabídku Historie a zvolte Vymazat nedávnou historii...Na liště s hlavní nabídkou klepněte na nabídku Historie a zvolte Vymazat nedávnou historii...V horní části okna Firefoxu klepněte na nabídku Historie a zvolte položku Vymazat nedávnou historii.... U volby Časové období mazání: vyberte Vše. Klepněte na tlačítko s šipkou vedle nápisu Podrobnosti a zaškrtněte pouze položku Historie prohlížení a stahování. Poznámka: Ujistěte se, že ostatní položky nejsou zaškrtnuté. Bližší informace naleznete v článku Vymazání nedávné historie. Následně klepněte na tlačítko Vymazat. Všechny položky v našeptávači pocházející z historie prohlížení jsou nyní vymazány. Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko a v ní klepněte na Historie. Klepněte na položku Vymazat nedávnou historii.... Otevře se dialogové okno Vymazání nedávné historie. U volby Časové období mazání: vyberte Vše. Klepněte na tlačítko s šipkou vedle nápisu Podrobnosti a zaškrtněte pouze položku Historie prohlížení a stahování. Tip: Ujistěte se, že ostatní položky nejsou zaškrtnuté. Jinak by byly rovněž vymazány. Bližší informace naleznete v článku Vymazání nedávné historie. Následně klepněte na tlačítko Vymazat. Všechny položky v našeptávači pocházející z historie prohlížení jsou nyní vymazány. Řešení problémů Našeptávány jsou stále položky s hvězdičkou Nepřejete-li si, aby byly našeptávány stránky ze záložek, přečtěte si článek Změna nastavení adresního řádku.
Zobrazit celý článek