zrušit
Zobrazování výsledků pro 
Hledat místo 
Měli jste na mysli: 

Chytrý adresní řádek – prohledáváme záložky, historii a panely v adresním řádku

Adresní řádek, nebo též panel adresa, zobrazuje webovou adresu stránky (URL). Ve Firefoxu jej nazýváme "chytrý adresní řádek", protože si pamatuje všechny vámi dříve navštívené webové stránky a nabízí vám je podle toho, kam si myslí, že podle zadávaných znaků chcete jít. Čím více jej používáte, tím lepší výsledky nabídne. Tento článek obsahuje informace o automatickém dokončování adresy a v krátké chvíli vás naučí je využívat.

Adresní řádek, nebo též panel adresa, zobrazuje webovou adresu stránky (URL). Ve Firefoxu jej nazýváme "chytrý adresní řádek", protože si pamatuje všechny vámi dříve navštívené webové stránky a nabízí vám je podle toho, kam si myslí, že podle zadávaných znaků chcete jít. Čím více jej používáte, tím lepší výsledky nabídne. Tento článek obsahuje informace o automatickém dokončování adresy a v krátké chvíli vás naučí je využívat.

Adresní řádek se dá použít i k jiným druhům vyhledávání. Pro více informací si přečtěte články:

Jak používat našeptávač

Jednoduše začněte psát do adresního řádku a pod ním se rozbalí seznam, nabízející stránky z vaší historie a záložek, které odpovídají vámi zapsané sekvenci znaků. Tato sekvence znaků je pro lepší orientaci v položkách našeptávače zvýrazněna. Jakmile uvidíte stránku, kterou si přejete navštívit, klepněte na ni, nebo pomocí šipek na klávesnici označte příslušný řádek a stiskněte EnterReturn.

naseptavac-fx29 naseptavac-fx29 naseptavac-fx29

Jednoduše začněte psát do adresního řádku a pod ním se rozbalí seznam, nabízející stránky z vaší historie, záložek, otevřených panelů a také vaše synchronizované stránky, které odpovídají vámi zapsané sekvenci znaků. Tato sekvence znaků je pro lepší orientaci v položkách našeptávače zvýrazněna. Podle ikonky u našeptávané položky poznáte, zda položka pochází z otevřeného panelu nebo ze záložek. Jakmile uvidíte stránku, kterou si přejete navštívit, klepněte na ni, nebo pomocí šipek na klávesnici označte příslušný řádek a stiskněte EnterReturn.

naseptavac-fx29 naseptavac-fx29 naseptavac-fx29
Firefox bude nabízet i populárně hledané termíny z vašeho výchozího vyhledávače. Bližší informace naleznete v článcích Jak používat našeptávač pole vyhledávání a Našeptávání vyhledávače ve Firefoxu.

U každé z našeptávaných položek je nalezená sekvence znaků zvýrazněna tučně. Našeptávané stránky jsou stránky z:

 • vaší historie, jejichž adresa nebo titulek obsahuje vámi zadanou sekvenci znaků
 • vašich záložek, jejichž adresa, název nebo štítek obsahuje vámi zadanou sekvenci znaků
 • aktuálně otevřených panelů (viz kapitola Přepnutí na panel níže)
 • vaší historie, jejichž adresa nebo titulek obsahuje vámi zadanou sekvenci znaků
 • vašich záložek, jejichž adresa, název nebo štítek obsahuje vámi zadanou sekvenci znaků
 • aktuálně otevřených panelů (viz kapitola Přepnutí na panel níže)
 • služby Sync, tj. jde o stránky, které jsou synchronizovány s jinými zařízeními

Adresní řádek se rovněž učí z vašeho předchozího procházení internetových stránek. Upravuje seznam našeptávaných stránek na základě četnosti navštěvování každé stránky, kdy naposledy jste ji navštívili, a také podle toho, kterou z nabízených stránek jste si pro zadanou sekvenci znaků vybral. Takto se stránky, které navštěvujete pravidelně, ocitnou na začátku seznamu, často po napsání pouze jednoho písmene.

Automatické dokončování adres

Kromě našeptávání stránek pod adresním řádkem Firefox také dokončuje adresy serverů během jejich zápisu do adresního řádku. Když například zadáte "mo", Firefox třeba doplní "zilla.cz/", čímž vám nabídne adresu "mozilla.cz", pokud jste tento server již někdy předtím navštívili. Pak stačí jen stisknout EnterReturn a stránka se začne načítat.

autom-dokoncovani-adres Autocomplete 29 - Mac Autocomplete 29 - Lin

Jak zabránit Firefoxu v automatickém dokončování adres

Chcete-li funkci automatického dokončování adres vypnout, můžete pomocí editoru předvoleb (stránky about:config) změnit nastavení předvoleb Firefoxu. Postupujte následovně:

 1. Do adresního řádku zadejte about:config a stiskněte klávesu EnterReturn.

  • Při vstupu se může zobrazit upozornění "Vstup jen na vlastní nebezpečí". Pokračovat na stránku about:config budete po klepnutí na tlačítko Budu opatrný, slibuji!Beru to na vědomí!.
 2. Do pole Hledat v horní části stránky zadejte autofill (nebo projděte seznam předvoleb a najděte předvolbu browser.urlbar.autoFill).
 3. Dvojklepnutím na předvolbu browser.urlbar.autoFill přepněte její hodnotu na false. (Poté můžete stránku about:config zavřít.)
Poznámka: Tato předvolba ovlivňuje pouze funkci automatického dokončování, která dokončuje adresy zadávané do adresního řádku. Chcete-li též vypnout či omezit našeptávač zobrazovaný pod adresním řádkem, přečtěte si níže kapitolu Jak mohu ovlivnit, jaké výsledky se zobrazí v našeptávači?

Přepnutí na panel

Adresní řádek prohledává i vaše otevřené panely a nalezené shody potom v našeptávači zobrazuje s ikonkou panelu a textem "Přepnout na panel". Vybráním takovéto položky se namísto vytvoření duplicitního panelu přesunete do již existujícího panelu.

prepnout-na-panel-fx29 Switch tab 29 - Mac Switch tab 29 - Lin
Chcete-li možnost "Přepnout na panel" přechodně vypnout, podržte před klepnutím na takovouto položku klávesu ALT. Namísto přepnutí na existující panel se nyní stránka otevře v novém panelu.

Vyhledávání na webu

Jestliže našeptávač nenabídl vámi žádanou stránku (případně nenabídl nic), znamená to, že se stránka nenachází ani ve vaší historii, ani v záložkách, ani ve štítkách. Naštěstí je možné přímo z adresního řádku vyhledávat na webu, takže když nyní stisknete klávesu EnterReturn, bude zadaný výraz vyhledán pomocí vašeho výchozího vyhledávače. Více informací naleznete v článku Prohledávání webu z adresního řádku.

Jak zajistit co nejpřesnější našeptávání?

 • Chcete-li navštívit již dříve navštívenou stránku, zadejte pár písmen z její adresy nebo jejího titulku. V našeptávači vyhledejte danou stránku (pokud se v něm nenachází, zapište další písmeno) a stiskněte EnterReturn pro přechod na tuto vybranou adresu. Napříště bude Firefox této stránce při našeptávání přikládat větší váhu.
 • Nemažte historii prohlížení - nejvíce našeptávaných položek zpravidla pochází z kombinace titulek/adresa stránky. Funkce Vymazání nedávné historie odebere tyto položky z našeptávání.
 • Ukládejte často navštěvované stránky do záložek a opatřete je štítkem. Adresní řádek pak nalezne shodu v názvu, který záložce dáte a také ve štítku, který je záložce přidružen. Více se o používání záložek dozvíte v článku Jak používat záložky.

Jak mohu ovlivnit, jaké výsledky se zobrazí v našeptávači?

Změna nastavení adresního řádku

Našeptávání je možné vypnout nebo je možné omezit vyhledávání pouze na historii, na otevřené panely, nebo na záložky:

 1. Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko New Fx Menu a zvolte MožnostiPředvolby.
 2. Přejděte do sekce Soukromí.
  moznosti-adresni-radek-naseptavani-fx36 Awesome Privacy Mac
 3. Vedle textu Při použití adresního řádku našeptávat: můžete vybrat z následujících možností:
  • Historii a záložky: našeptávány budou stránky jak z historie prohlížení, tak ze záložek
  • Historii: našeptávány budou pouze stránky z historie prohlížení
  • Záložky: našeptávány budou pouze stránky ze záložek
  • Nic: vypne našeptávání stránek
 4. Zavřete stránku about:preferences. Všechny provedené změny budou automaticky uloženy.
 1. Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko New Fx Menu a zvolte MožnostiPředvolby.
 2. Přejděte do sekce Soukromí.
 3. V podsekci Adresní řádek můžete vybrat z následujících možností:
  moznosti-adresni-radek-naseptavani-fx38
  • Historii: našeptávány budou stránky, které jste dříve navštívili
  • Záložky: našeptávány budou stránky, které jste uložili do záložek
  • Otevřené panely: našeptávány budou stránky, které máte otevřené v jiném panelu
 4. Zavřete stránku about:preferences. Všechny provedené změny budou automaticky uloženy.
 1. Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko New Fx Menu a zvolte MožnostiPředvolby.
 2. Přejděte do sekce Soukromí.
 3. V podsekci Adresní řádek můžete vybrat z následujících možností:
  moznosti-adresni-radek-naseptavani-fx42
  • Historii: našeptávány budou stránky, které jste dříve navštívili
  • Záložky: našeptávány budou stránky, které jste uložili do záložek
  • Otevřené panely: našeptávány budou stránky, které máte otevřené v jiném panelu
  • Změnit předvolby našeptávání vyhledávače…: klepnutím na tento odkaz budete přemístěni do sekce Vyhledávání, kde můžete povolit nebo zakázat našeptávání realizované vyhledávačem. Zaškrtnutím volby Povolit našeptávání povolíte vašemu preferovanému vyhledávači provádět našeptávání v poli vyhledávání, na výchozí domovské stránce a na stránce nového panelu. Zrušením zaškrtnutí této volby mu v těchto polích našeptávání zakážete. Pro povolení či zakázání našeptávání vyhledávače v adresním řádku zaškrtněte či zrušte zaškrtnutí volby Zobrazovat návrhy ve výsledcích adresního řádku.
 4. Zavřete stránku about:preferences. Všechny provedené změny budou automaticky uloženy.

Vyjmutí stránky z našeptávače

Chcete-li nějakou stránku vyjmout z našeptávání:

 1. Označte tuto stránku pomocí myši nebo šipek na klávesnici.
 2. Stiskněte DeleteShift+Delete.

Chcete-li odstranit všechny stránky pocházející z historie prohlížení, vymažte nedávnou historii. Jak to provést se dozvíte v článku Vymazání nedávné historie.

Poznámka: Stránky pocházející ze záložek nebudou z našeptávače odstraněny, ani když se je pokusíte vyjmout, ani když vymažete nedávnou historii. Tyto stránky jsou v seznamu označeny hvězdičkou a pro jejich odstranění si přečtěte článek Mazání záložek.

Změna výsledků během zápisu do adresního řádku

Hledáte-li v našeptávači položku konkrétního typu, například záložku nebo štítek, můžete si její nalezení urychlit zapsáním speciálních znaků do adresního řádku za každý hledaný termín, oddělených mezerami:

 • Zapište ^ pro vyhledávání v historii prohlížení.
 • Zapište * pro vyhledávání mezi záložkami.
 • Zapište + pro vyhledávání ve štítkách záložek.
 • Zapište % pro vyhledávání ve vašich aktuálně otevřených panelech.
 • Zapište ~ pro vyhledávání mezi dříve do řádku zadanými stránkami.
 • Zapište # pro vyhledávání v titulcích stránek.
 • Zapište @ pro vyhledávání ve webových adresách stránek (URL).
 • Zapište $ pro vyhledávání v našeptávači

Jestliže například hledáte stránku s názvem Mozilla Firefox Support a kterou máte uloženou v záložkách, zadali byste třeba mozilla. Zobrazí se našeptávač, avšak tato stránka by v něm nemusela být uvedena.

Výsledky můžete omezit pouze na ty stránky, nalezené mezi záložkami, jednoduchým přípsáním mozilla *.

Pokud je stále našeptáváno příliš mnoho položek, můžete je dále zredukovat upřesněním mozilla * support #. Nyní našeptávač zobrazí pouze stránky ze záložek se slovy mozilla a support ve svém titulku.

Přizpůsobení článku

Firefox

Firefox for Android

Thunderbird

Historie verzí
Revize č.
3 z 3
Poslední aktualizace:
‎31-01-2017 03:59 PM
Aktualizoval(a):