cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Zijn al mijn badges openbaar?

Nieuw verworven badges worden automatisch aan een verzameling gebruikersbadges toegevoegd die op het tabblad “Badges” vanuit het Backpack-weergavemenu kan worden beheerd. Op de pagina “Badges” kunnen gebruikers alle verworven badges en hun details weergeven, badges uploaden en groepen gerelateerde badges aanmaken, die dan op het tabblad “Collecties” worden weergegeven. Collecties kunnen dan openbaar worden gedeeld via websites, blogs en socialemediawebsites.

Zie Hoe deel ik de badges die ik heb verworven? voor details over het delen van badgecollecties vanuit uw Backpack.

Customize this article

Firefox

Firefox for Android

Thunderbird

Version History
Revision #:
3 of 3
Last update:
‎31-01-2017 07:27 AM
Updated by:
 
Contributors