cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Wie geeft er nog meer Open Badges uit?

Meer dan 1900 onafhankelijke uitgevers van badges - variërend van formele en informele instituten, multinationalondernemingen en industrieverbonden tot stichtingen en groepen die in professionele ontwikkeling zijn geïnteresseerd - hebben zich aan de Open Badge-standaard aangepast.

We beheren de Participating Issuers List, gebaseerd op uitgevers die zelf hun badge-activiteit aan ons melden: http://www.openbadges.org/participating-issuers

Er is ook een door de community bewerkte wiki-pagina waarop uitgevers van open badges worden vermeld: https://wiki.mozilla.org/Badges/Issuers

We hebben een geweldige door de gemeenschap beheerde verzameling van badge uitgevende platformen die hier is te vinden: http://bit.ly/platform-chart

Customize this article

Firefox

Firefox for Android

Thunderbird

Version History
Revision #:
3 of 3
Last update:
‎31-01-2017 07:52 AM
Updated by:
 
Contributors