cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Wat is een badge?

Een badge is een symbool of indicator voor of van een prestatie, vaardigheid, kwaliteit of interesse. Een “digitale badge” is een onlinevastlegging van verwezenlijkingen die de interactiegemeenschappen die de badge hebben uitgegeven kunnen volgen, evenals het voltooide werk om deze te verkrijgen. Digitale badges kunnen aangesloten leeromgevingen ondersteunen door de verwezenlijking van leerdoelen te motiveren en te signaleren, zowel binnen bepaalde gemeenschappen als tussen gemeenschappen en instituten. (Bron: Erin Knights technisch document)

Customize this article

Firefox

Firefox for Android

Thunderbird

Version History
Revision #:
3 of 3
Last update:
‎31-01-2017 07:28 AM
Updated by:
 
Contributors