cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Wat is de Open Badges Infrastructure?

Mozilla’s Open Badges Infrastructure (OBI) levert de open kerntechnologie voor de ondersteuning van een ecosysteem van badges. Het is een standaard die is ontworpen voor het ondersteunen van een breed scala aan verschillende badge-uitgevers en maakt het voor alle gebruikers mogelijk om badges van verschillende uitgevers, websites en ervaringen te verdienen, om deze vervolgens naar een enkele verzameling te combineren die aan hun identiteit is gekoppeld. Deze verzameling badges kan vervolgens met verschillende doelgroepen op het internet worden gedeeld, wat kan resulteren in echte resultaten zoals banen of formele kredieten.

Door het gebruik van Mozilla’s Open Badges-infrastructuur kunnen allerlei organisaties of gemeenschappen badges uitgeven die door hun eigen keurmerk worden gesteund. Lerenden kunnen dan badges van verschillende bronnen verzamelen en op het internet weergeven - op hun cv’s, websites, socialenetwerkprofielen, werksites en meer.

Customize this article

Firefox

Firefox for Android

Firefox for iOS

Firefox OS

Firefox Focus

Thunderbird

Webmaker

Version History
Revision #:
3 of 3
Last update:
3 weeks ago
Updated by:
 
Contributors