cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Wat is Mozilla’s Open Badges-project?

Leren gebeurt vandaag de dag overal, niet alleen in het klaslokaal. Maar vaak is het moeilijk om erkenning voor vaardigheden en prestaties die buiten school plaatsvinden te krijgen. Mozilla’s Open Badges-project werkt aan een oplossing voor dat probleem, waardoor het voor iedereen makkelijker is om op het internet via een gedeelde technische infrastructuur badges uit te geven, te verdienen en weer te geven. Het resultaat: mensen van alle leeftijden helpen om vaardigheden van de 21e eeuw te verkrijgen en te laten weergeven en nieuwe carrière- en onderwijskansen mogelijk maken.

Customize this article

Firefox

Firefox for Android

Firefox for iOS

Firefox OS

Firefox Focus

Thunderbird

Webmaker

Version History
Revision #:
3 of 3
Last update:
3 weeks ago
Updated by:
 
Contributors