cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Wat is Mozilla BadgeKit?

Mozilla BadgeKit is een nieuwe set open, basale hulpmiddelen die het hele badgingproces ondersteunen.

De Mozilla BadgeKit:

  • Ondersteunt belangrijke stappen in de badging-ervaring, waaronder het maken, ontwerpen, beoordelen en uitgeven.
  • Bevat omvormbare sjablonen en mijlpaalbadges voor makkelijk aanpassen.
  • Biedt modulaire en open opties (standaarden) voor de gemeenschap van badgemakers voor gebruik en het erop bouwen binnen hun bestaande websites of systemen.
Customize this article

Firefox

Firefox for Android

Thunderbird

Version History
Revision #:
3 of 3
Last update:
‎31-01-2017 07:49 AM
Updated by:
 
Contributors